K O M U N I K A T Y

Zakładka "50 LAT ZSB" - ważne komunikaty

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - 1 września 2016 r.

Gimnazjum Nr 3 - godz. 800

Technikum Nr 4 - godz. 915

J A K     D O     N A S     T R A F I C ?

Zespół
Szkół
Budowlanych
im. Wojska Polskiego


59-220 Legnica; ul. Grabskiego 14/22;
tel. 76-724-53-00; fax 76-724-53-01

2 października 2015 r.

Zakończyła się trzytygodniowa praktyka rolnicza w Köllitsch (Saksonia) w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” we współpracy z Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V., w której udział wzięli uczniowie kl. drugiej i trzeciej Technikum nr 4 kształcący się na kierunku technik rolnik. Opiekunem z ramienia szkoły była p. Marta Sztorc, nauczycielka języka niemieckiego. Podczas praktyki młodzież wzięła udział w zajęciach dotyczących hodowli bydła, trzody chlewnej, owiec oraz danieli. Ponadto program obejmował naukę na nowoczesnych maszynach rolniczych: traktorach, kombajnach i sieczkarniach. Uczniowie zapoznali się także z budową siewników, rozsiewaczy nawozów, zgrabiarek i kosiarek. W trzecim tygodniu pobytu w Niemczech praktykanci pracowali w gospodarstwach rolnych. Wykonywali praktyczne prace w oborze, chlewni i na polu. W trakcie zajęć nabyli wiele umiejętności oraz zapoznali się z nowinkami technicznymi stosowanymi w nowoczesnym rolnictwie. Pobyt w Niemczech pomógł także w doskonaleniu języka niemieckiego oraz umożliwił zapoznanie się z krajem naszych sąsiadów. W weekendy młodzież odwiedziła piękne renesansowe miasteczko Torgau oraz poznała historię Saksonii . Pełni wrażeń i nowych doświadczeń praktykanci wrócili do Polski, a wiedzę, którą zdobyli będą wykorzystywać w pracy we własnych gospodarstwach.więcej


30 września 2015

W Parku Miejskim zostały rozegrane drużynowe mistrzostwa miasta w biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W środowych zawodach wzięło udział w sumie 440 uczniów legnickich szkół. W kategorii podstawówek triumfowała sztafeta SP 9 wśród dziewcząt i SP 18 wśród chłopców. Wśród gimnazjów zwyciężyły dziewczyny z "jedynki" i chłopcy z "trójki". W szkołach ponadgimnazjalnych najlepsza była sztafeta żeńska II LO i męska I LO.
Reprezentacja Gimnazjum nr 3 - opiekun: Krzysztof Spychalski
1. Kunicki Robert - kl. IIIj
2. Orszulak Bartosz - kl. IIIj
3. Hoszowski Kamil - kl. IIIj
4. Rzeszotko Patryk - kl. IIj
5. Kościelny Dominik - kl. IIIj
6. Antochów Adam - kl. IIj
7. Lajcht Robert - kl. IIIj
8. Tarnowski Kevin - kl. IIj
9. Grzyb Dawid - kl. IIIj
10. Pila Dominik - kl.IIj

25 września 2015 r.

25 września 2015r. odbył się V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są właśnie młodsi uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują starszych kolegów oraz osoby dorosłe. Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji – taka zamiana ról jest często bardziej stresująca dla…dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywa się pod opieką osoby dorosłej, która czuwa nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów. Pamiętajmy jednak, że WMTDay to kilka tygodni przygotowań! Uczniowie przed głównym dniem obchodów – przygotowują plakaty, rekwizyty, ozdabiają szkołę w dekoracje z tabliczką mnożenia. Przed egzaminami aktywnie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw. Aby zdobyć tytuł MT Experta, należało zdać egzamin – prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytania. Uczeń otrzymywał los z przykładami mnożenia i udzielał odpowiedzi. W przypadku choćby jednokrotnej pomyłki, nie zaliczał egzaminu. Kolejnym etapem była gra „Olimpijczycy”, która polegała na tym, że nauczyciel ogłasza START i jednocześnie włącza stoper. Na sygnał START uczeń szybko odkrywa karty i stara się jak najszybciej skompletować wszystkie pary kart. Taktyka podczas układania kart jest różna. Jedni grupują najpierw karty czerwone, a później do każdej z tych kart dobierają kartę czarną. Inni postępują odwrotnie.
Zwycięzcą tej kategorii został Mateusz Mazur z klasy 3F. Pozostałe miejsca przedstawiają się następująco:
2. Mikołajczyk Wiktor 2J
3. Mejer Dominika 3G
4. Przerywacz Paweł 2J
5. Witkowska Małgorzata 1G
6. Sikorski Jakub 3G
7. Lewandowski Michał 3J
8. Cywińska Ewelina 3F
9. Jurkiewicz Alan 3G


więcej
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo „CRAZY MONKEY” Być przedsiębiorczym to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Czy własna działalność gospodarcza to szansa dla młodego człowieka, czy trudność nie do pokonania? Odpowiedzi na to pytanie poszukują uczniowie legnickiej Budowlanki, którzy po raz kolejny pod opieką nauczyciela p. Barbary Madejskiej-Matkowskiej otwierają miniprzedsiębiorstwo - „ CRAZY MONKEY’’. Uczniowie :Paulina Śliwowska, Magdalena Bromboszcz, Patryk Marciniszyn, Łukasz Kalińczuk przygotowali biznesplan, zgromadzili kapitał oraz podjęli działania usługowe polegające na produkcji okolicznościowych kotylionów, ozdób świątecznych czy oferując usługi fotograficzne.

Na czym polega program?
Program jest realizowany w formie gry edukacyjnej, w ramach której uczniowie zakładają w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa:
- szukają pomysłu na produkt bądź usługę,
- przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
- gromadzą kapitał,
- podejmują działania marketingowe,
- produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi,
- prowadzą dokumentację finansową,
- podejmują ryzyko biznesowe.
Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.
24 - 25 września 2015 r.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Chcielibyśmy, aby nauka nie była postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Chcemy przybliżyć jej tematy, problemy, które rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną, pokazać jej postęp w różnych dyscyplinach oraz nowe kierunki, jak biotechnologia, nanotechnika i nanotechnologia. Nie unikamy spraw trudnych i drażliwych, a podejmowane tematy są odpowiedzią na ważne dylematy społeczne. W atrakcyjnej, zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie staramy się prezentować osiągnięcia nauki we wszystkich dziedzinach wiedzy. W naszych zamierzeniach Festiwal Nauki ma być wielką "pigułką edukacyjną" - w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów. Chcemy uczestniczyć w procesie kształtowania społeczeństwa dysponującego coraz większym zasobem i poziomem wiedzy, przekonać, że wiedza stoi w centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych i że od sposobu i wielkości finansowania nauki zależy poziom i wykształcenie społeczeństwa, a więc nasze miejsce w Unii Europejskiej i na świecie. Festiwal Nauki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych.

ze strony XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki


więcej
Ponad 1,5 tony żywności zebrali wolontariusze, którzy wzięli udział w weekendowej akcji zbierania żywności w legnickich marketach. To ogólnopolska akcja zorganizowana przez Bank Żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem”, której celem jest wsparcie najuboższych mieszkańców miasta. Pozyskana żywność trafi do potrzebujących rodzin objętych opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zachęcali klientów dyskontów spożywczych przy ulicy Jaworzyńskiej i Gwiezdnej do przekazywania drobnych produktów spożywczych na rzecz potrzebujących i pomagali w segregowaniu żywności w siedzibie TPD.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. W ramach działalności służy dzieciom - przede wszystkim wymagającym ratunku i pomocy. Walczy o dobro dzieci: powracających z zesłania i obozów koncentracyjnych, osieroconych i zagrożonych sieroctwem, żyjących w skrajnej nędzy i poniżeniu, głodnych, żebrzących, bezdomnych, nieślubnych, wykorzystywanych, zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanych fizycznie i psychicznie, sprawiających trudności wychowawcze, wykolejonych, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych (od alkoholu, narkotyków i nikotyny), o złym stanie zdrowia i niepełnosprawnych.

W ciągu minionych dziesięcioleci Towarzystwo m.in. organizowało i prowadziło:

  • domy dziecka dla dzieci osieroconych i zagrożonych sieroctwem społecznym (bezpośrednio po latach niewoli i dwóch wojnach światowych);

  • dla małych dzieci: kuchnie mleczne, punkty opieki nad matką i dzieckiem na wsi, środowiskowe punkty opieki, żłobki, przedszkola społeczne;

  • dożywianie dzieci, walkę o wprowadzenie posiłku dla wszystkich dzieci w placówkach edukacyjnych, pomoc materialną dzieciom z rodzin najuboższych, oświatę zdrowotną wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i wychowawców, zajęcia z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki;
24 września 2015 r.

W Parku Miejskim zostały rozegrane w ramach współzawodnictwa szkół: Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych jak na bieganie „przełajowe” brało udział 518 uczniów legnickich szkół.W Parku Miejskim zostały rozegrane w ramach współzawodnictwa szkół: Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Reprezentacja Gimnazjum nr 3 zajęła I miejsce w kategorii chłopców w swojej grupie wiekowej.Opiekun: Krzysztof Spychalski.

z e-legnickie

Reprezentacja Gimnazjum nr 3:
Antochów Adam - kl. IIj
Rzeszotko Patryk - kl. IIj
Piła Dominik - kl. IIj
Tarnowski Kevin - kl. IIj
Chabecki Jan - kl. IIj
Orszulak Bartosz - kl. IIIj
Bazan Piotr - kl. IIIj
Hoszowski Kamil - kl. IIIj
Kościelny Dominik - kl. IIIj
Kunicki Robert - kl. IIIj
Lajcht Robert - kl. IIIj

25 września 2015 r.

Na boisku Zespołu Szkół Budowlanych odbyły się finały Gimnazjady w piłce nożnej chłopców. W meczach półfinałowych Gimnazjum Nr 3 pokonało Gimnazjum Nr 1 wynikiem: 4:1, a Gimnazjum Nr 2 uległo Gimnazjum im.Św. Franciszka z Asyżu w stosunku 1:5. W meczu o III miejsce Gimnazjum Nr 2 pokonało 1:0 Gimnazjum Nr 1, natomiast w meczu finałowym Gimnazjum Nr 3 pokonało 7:2 Gimnazjum im.Św. Franciszka z Asyżu.
Reprezentacja Gimnazjum nr 3:
1. Gorzelski Filip - kl. IIj
2. Antochów Adam - kl. IIj
3. Rzeszotko Patryk - kl. IIj
4. Piła Dominik - kl. IIj
5. Bazan Piotr - kl. IIIj
6. Grzyb Dawid - kl. IIIj
7. Hoszowski Kamil - kl. IIIj
8. Orszulak Bartosz - kl. IIIj
9. Rogoż Kryspin - kl. IIIj
10. Kościelny Dominik - kl. IIIj
11. Lajcht Robert - kl. IIIj

z e-legnickie

więcej


17 września 2015 r.

W 76. rocznicę agresji radzieckiej na Polskę, na legnickim Placu Sybiraków odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Zesłańcom Sybiru...Stojący od niedawna na nim pomnik składa się z trzech kamiennych głazów oraz torowiska - symbolu wywózki Polaków na Sybir. Widnieje na nim tablica z napisem: „Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru w latach 1940 - 1956 w hołdzie ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości. Legniczanie.”.Pomnik jest dziełem Grzegorza Niemyjskiego, znanego legnickiego rzeźbiarza, który poświęcił rok na jego wykonanie. - Podczas pracy miałem całkowitą wolność artystyczną. Zamierzenie było takie, żeby przy pomocy formy rzeźbiarskiej jak najlepiej oddać treść, która wiąże się z wywózką Polaków na Sybir - mówi Grzegorz Niemyjski. - Pomnik jest usytuowany na symbolicznej osi zachód – wschód. Ma pokazywać drogę na wschód, którą pokonywali zesłańcy. Tory natomiast są symbolicznym odniesieniem do niej - wyjaśnia artysta. Na torowych podkładach pojawiły się nazwy miast: Irkuck, Tobolsk, Tomsk, Kołyma, Władywostok, Workuta i Ałma-Ata, do których zsyłani byli Polacy. W czwartkowej uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk sybirackich i kombatanckich, władz państwowych, samorządowych, hierarchowie kościelni różnych wyznań. Środowisko wojskowe reprezentowała kompania honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała Stanisława Maczka w Świętoszowie.

z lca.pl

więcej


22 września 2015 r.

Wolontariusze zaangażowani w działalność Szkolnego Koła TPD wzięli udział w kolejnej edycji legnickiej Paraolimpiady a członkowie Zespołu Tańca Ludowego zadbali o oprawę artystyczną imprezy. W sumie osiemnastu naszych uczniów gimnazjum i technikum wspomagało dzieci niepełnosprawne, które każdego roku mają okazję brać udział we współzawodnictwie sportowym. Uczestnicy imprezy spotkali się 22 września na stadionie miejskim w Parku. Nasi uczniowie szczególną opieką otoczyli Darka Gieremka, absolwenta Gimanzjum nr 7, który również i w tym roku zwyciężył w slalomie na wózkach. W sukcesie Darka znaczy udział miał Mateusz Kalika, uczeń I GeW, który zadbał o odpowiednią prędkość prowadzonego przez Darka wózka.

Igrzyska paraolimpijskie (pot. Paraolimpiada) – drugie pod względem wielkości zawody sportowe w wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. W tym także niepełnosprawnych z problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i porażeniem mózgowym. Igrzyska paraolimpijskie odbywają się co cztery lata, zazwyczaj kilka dni po igrzyskach olimpijskich, i są organizowane przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (ang. International Paralympic Committee). Organizowane są zawody letnie i zimowe. Igrzyska paraolimpijskie zrodziły się z małego spotkania brytyjskich weteranów II wojny światowej w 1948 roku, aby stać się jednym z największych międzynarodowych wydarzeń sportowych początku XXI wieku. Paraolimpijczycy dążą do traktowania na równi z pełnosprawnymi sportowcami olimpijskimi, jednakże istnieje duża różnica w finansowaniu sportowców olimpijskich i paraolimpijskich. Pierwsze letnie igrzyska paraolimpijskie odbyły się w 1960 roku z inicjatywy sir Ludwiga Guttmanna, zimowe w 1976 roku. Aby wystartować na igrzyskach paraolimpijskich należy uzyskać kwalifikację, podobnie jak na igrzyska olimpijskie. Z roku na rok minima są podwyższane ze względu na wzrost poziomu sportowego zawodników. Począwszy od letnich igrzysk w 1988 roku i zimowych w 1992 roku igrzyska paraolimpijskie odbywają się w tym samym miejscu co igrzyska olimpijskie.

więcej
7 września 2015 r.

W poniedziałek 7 września 14-osobowa grupa uczniów z Legnicy rozpoczęła praktykę zawodową na kierunku rolnictwo w Köllitsch w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” we współpracy z Chri-stlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. Młodzi adepci rolnictwa z Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, spędzą w Saksonii 3 tygodnie w małej miejscowości Köllitsch. Mieści się tam Ponadzakładowy Ośrodek Kształcenia (Überbetriebliche Ausbildungsstätte Köllitsch), oferujący kształcenie przede wszystkim dla landu Saksonia na kierunkach rolniczych, takich jak hodowca zwierząt czy też specjalista z zakresu sprzętu rolniczego . Z tutejszej oferty kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystają także uczniowie z sąsiednich landów, jak na przykład z południowej Brandenburgii. Ośrodek bazuje na własnym gospodarstwie dydaktycznym i doświadczalnym. Obejmuje ono m.in. stada bydła (mlecznego i mięsnego), trzody chlewnej i owiec, własne uprawy, biogazownię oraz infrastrukturę i sprzęt niezbędny do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Nacisk jest położony na zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności. Praktykanci przez pierwsze dwa tygodnie pobytu w Saksonii będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku. Za nimi już pierwszy, intensywny tydzień, którego celem było poznanie w praktyce zasad chowu i hodowli zwierząt. W programie znalazły się m.in. zajęcia z zakresu żywienia bydła, opieki nad cielętami i młodym bydłem, pielęgnacji racic oraz techniki udoju mechanicznego. Niezapomnianym doświadczeniem dla młodzieży był z pewnością udój ponad 120 krów, którego uczestnicy dokonali po raz pierwszy, rzecz jasna pod czujnym okiem nauczycieli z Köllitsch. W kolejnym tygodniu odbędą się m.in. zajęcia z zakresu techniki rolniczej oraz hodowli owiec. Trzeci, ostatni tydzień młodzież spędzi w gospodarstwach w Köllitsch i okolicy. Będzie to też świetna okazja do sprawdzenia i doskonalenia znajomość języka niemieckiego.

z pogranicze-csb.home.pl

więcej


12-13 września 2015 r.

W dniach 12 -13 września 2015 roku w Wierzchosławicach, odbył się finał: OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO NT . ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ WINCENTEGO WITOSA
Organizatorem i koordynatorem był: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Patronat nad konkursem sprawowali: Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński W skład Komitetu Honorowego Konkursu weszli : - Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak- Kamysz - Wiceminister Kultury - Piotr Żuchowski - Wiceminister Edukacji - Tadeusz Sławecki - Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa - Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie- Andrzej Kosiniak- Kamysz
Celem Konkursu było:
1) Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o ruchu ludowym i postaci Wincentego Witosa.
2) Upamiętnienie 120. rocznicy powstania zorganizowanego ruchu ludowego i 70 . rocznicy śmierci Wincentego Witosa.
3) Upamiętnienie 90. rocznicy „Dożynek Reymontowskich” w Wierzchosławicach.
4) Upowszechnienie wzorca osobowego patrona szkół Wincentego Witosa, jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu.
5) Zacieśnienie współpracy ze szkołami noszącymi imię Wincentego Witosa
Naszą szkołę reprezentowali:
1.Angelika Podgórska z klasy II R/W
2.Oliwier Iwanowski z klasy III H
opiekun Beata Torebko
Uczniowie zajęli VI miejsce

więcej
5 września 2015 r.

Koło TPD rozpoczęło nowy rok szkolny. Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny opiekowali się dziećmi niepełnosprawnymi podczas dorocznej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa. 5. września szkolne koło TPD rozpoczęło działalność w nowym roku szkolnym. Do Krzeszowa jako opiekunowie osób niepełnosprawnych pojechała piątka uczniów. Natalia Gieremek, Aleksandra Antkowiak –uczennice gimnazjum, Natalia Krempa, Justyna Trojnacka i Norbert Smolak - uczniowie technikum przez całą sobotę służyli pomocą młodszym kolegom z problemami ruchowymi. Wśród uczestników Pielgrzymki, tradycyjnie był Darek Gieremek, absolwent Gimnazjum nr 7, nad którym opiekę nadal sprawują członkowie szkolnego koła TPD. Dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie zobaczyli program artystyczny, zwiedzili sanktuarium krzeszowskie i mieli okazję poznać inne osoby borykające się na co dzień z problemami wynikającymi z niepełnosprawności. Sobotni wyjazd na XVI Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa został przygotowany przez członków Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Legnicy. Wolontariusze ze szkolnego koła TPD pojechali na pielgrzymkę pod opieką pedagoga szkolnego Bożeny Miktus i nauczycielki historii i geografii Jolanty Czepielewskiej.


więcej
1 września 2015 r.

Rozpoczął się kolejny, już 49, rok szkolny w historii Zespołu Szkół Budowlanych. Rozpoczęliśmy go razem z młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych m. Wincetego Witosa, ponieważ tamtejsza placówka została zlikwidowana. Nie zostały zlikwidowane kierunki kształcenia i nasi koledzy mogą kontynuować naukę w wybranych zawodach. Dołączyli do nas technicy geodeci, technicy weterynarii, technicy rolnictwa i oczywiście nasi młodsi koledzy z Gimnazjum nr 7. Jest nas wiecej zarówno uczniów jak i nauczycieli, ponieważ dołączyli do nas również nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych. Cieszymy się, że nowe pomysły, nowe inicjatywy pomogą nam wszystkim jeszcze lepiej uczyć się i jeszcze lepiej funkcjonować w środowisku lokalnym.


więcej


1 września 2015 r.

1 września 2015 r. na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy o godz. 1400 odbyły się miejskie obchody 76 rocznicy wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ. W asyście pocztów sztandarowych i uczniów klas mundurowych ZSO3 na symbolicznych mogiłach ofiar wojny, na legnickiej nekropolii złożone zostały kwiaty i zapalono znicze. Była też modlitwa w intencji ojczyzny i pokoju na świecie. W uroczystości wzięli udział: poseł Robert Kropiwnicki, prezydent Tadeusz Krza-kowski, przedstawiciele rady miejskiej, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych i mniejszości narodowych. Naszą szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy, w którego skład weszli uczniowie - Marcin Jaśkiewicz, Paweł Podgajny, Hubert Kułaga.


więcej

1 września 2015 r.

Gimnazjum nr 3 i Technikum nr 4 otrzymały certyfikaty Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego za udział w projekcie Lepsza Szkoła. W ramach tego projektu poziom wiedzy i umiejętności ucznioów był mierzony za pomocą specjalistycznych narzędzi badawczych, analizowane były osiągnięcia uczniów i porównywane z wynikami pozostałych uczestników projektu
28 października 2015 r.

W dniu 28 października 2015 r. grupa logistyków z klasy pierwszej i drugiej została zaproszona na wycieczkę zawodoznawczą do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Legnicy przy ulicy Rzeszotarskiej. Uczniowie mieli wyjątkową okazję zwiedzić nowoczesny zakład i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat poprawnego selekcjonowania odpadów. Wycieczka zakończyła się konkursem wiedzy, po którym wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Legnicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?
W PSZOK mieszkańcy Legnicy mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności zaś:
1) meble i odpady wielkogabarytowe;
2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
3) chemikalia;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) odpady remontowe;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) przeterminowane leki;
8) zużyte opony;
9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;

więcej


31 października 2015 r.

Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” – wigilia Wszystkich Świętych. Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion (Pomony) albo z celtyckiego święta na powitanie zimy. Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji w ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Druidzi (kapłani celtyccy) wierzyli, iż w dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym, jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś odstraszano. Ważnym elementem obchodów Samhain było również palenie ognisk. Na ołtarzach poświęcano bogowi resztki plonów, zwierzęta i ludzi. Paląc chciano dodawać słońcu sił do walki z ciemnością i chłodem. Wokół ognisk odbywały się tańce śmierci. Symbolem święta Halloween były noszone przez druidów czarne stroje oraz duże rzepy, ponacinane na podobieństwo demonów. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. Czarownice w towarzystwie czarnych kotów przepowiadały przyszłość. Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została przeniesiona z maja na 1 listopada. Kościoły chrześcijańskie przeciwstawiły się obchodzeniu Halloween wprowadzając Dzień Zaduszny. Święto w 998 roku wprowadził św. Odylon, francuski benedyktyn i przełożony opactwa w Cluny. W XIV wieku wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zostało wprowadzone do liturgii rzymskiej i upowszechnione w całym Kościele. Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki Północnej w latach 40 XIX wieku. 31 października 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. Uczestnikami parady byli mieszkańcy, przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych latach pochód organizowano corocznie 31 października. W roku 1937 Anokę ogłoszono światową stolicą Halloween. W drugiej połowie XX wieku święto trafiło do zachodniej Europy, a po upadku żelaznej kurtyny pod koniec XX wieku to święto trafiło do środkowej i wschodniej Europy.20 października 2015

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Między innymi mogą to być:
• działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady, czy też targi, konkursy)
• działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.
więcej


13 października 2015

13 października 2015r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Święto polskiej szkoły, to dzień szczególny, to święto uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Tegoroczne obchody święta swoim występem urozmaicili uczniowie ZSB, którzy wyrazili swoje podziękowania dla nauczycieli „za trud, za serce, za przekazaną wiedzę” w utworach poetyckich, laurkach muzycznych i zabawnych scenkach kabaretowych. Doskonałą oprawę muzyczną zapewnił pokaz tańców lubelskich (Kujawiak, Cygan i Osa) oraz tańców górali żywieckich wykonany przez uczniów naszej szkoły w przepięknych, kolorowych strojach. Apel przygotowali uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Bogumiły Słomczyńskiej i pani Bożeny Miktus. W obchodach święta wziął udział Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.więcej
27 października 2015

Zbiorczy cmentarz komunalny w Legnicy został uruchomiony w 1822 roku, kiedy po likwidacji parafialnych cmentarzy kościołów św. ap. Piotra i Pawła oraz Najświętszej Marii Panny, założonych na pocz. XIV w. w miejscu dzisiejszych północnych skrajów Parku Miejskiego, zakazano pochówku zmarłych za obrębem murów miejskich. Po raz pierwszy cmentarz uległ rozbudowie w 1845 roku, gdy wielka liczba śmiertelnych ofiar epidemii cholery wymusiła zwiększenie liczby kwater grzebalnych. W 1938 r. hitlerowskie władze zmieniły północne kwatery żydowskie w cmentarz garnizonowy. W trakcie II wojny światowej w krematorium palono zwłoki ofiar obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy. Po przejęciu Legnicy przez stronę polską krematorium zostało zamknięte (od tego czasu już nigdy nie pełniło swojej funkcji), a obok niego umieszczono tablice pamięci żołnierzy AK i Sybiraków oraz ustawiono urnę z prochami ofiar. Po wojnie nie zachowały się żadne nagrobki sprzed 1945 r. (w tym kwatera ofiar I wojny światowej) z wyjątkiem 11. grobowców architektonicznych z piaskowca i granitu oraz 10. mauzoleów. Nienaruszona zachowała się praktycznie cała infrastruktura, w tym zespół z kaplicą i trzy architektoniczne, ozdobne bramy. W południowo-wschodniej części cmentarza w 1945 r. powstała zajmująca 0,8 ha kwatera żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, którzy polegli w trakcie wojny lub zmarli w wyniku poniesionych obrażeń w legnickich szpitalach tuż po wojnie. W 1972 r. w jej zachodniej części ustawiony został monument, ufundowany przez społeczeństwo Legnicy. W północno-wschodniej części cmentarza znajdują się ponadto nieliczne nagrobki żołnierzy radzieckich, którzy zmarli podczas pełnienia służby w Legnicy.


więcej


18 października 2015

Od 9-18 października trwały Legnickie XIV Dni Kultury Kresowej. W ramach ich obchodów organizatorzy zorganizowali szereg koncertów, gdzie na scenach swoje wokalne i taneczne umiejętności zaprezentowali artyści pochodzenia polskiego zamieszkujący i kultywujący polskie tradycje, język i kulturę Ukrainę, Białoruś, Rosję, Mołdawię oraz Litwię. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Budowlanych wziął udział w ostatnim akordzie tegorocznej edycji Dni Kultury Kresowej. Sztandar naszej szkoły został wystawiony podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Jana Chrzciciela. Opiekunami pocztu sztandarowego były Bożena Miktus, pedagog szkolny i Jolanta Czepielewska nauczycielka historii. Podczas mszy sztandarem naszej szkoły opiekowali się Marcin Jaśkiewicz, Paweł Podgajny i Mateusz Ubysz. Także sztandar Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci był na tej uroczystości prezentowany przez naszych uczniów. W poczcie tego sztandaru stanęli Mateusz Kalika, Martyna Ziębiec i Agnieszka Drużka. Kultura dawnych kresów wschodnich Rzeczpospolitej jest szczególnie ważna na Dolnym Śląsku. To tu zaraz po zakończeniu wojny i ustanowieniu nowego ładu politycznego zostały osiedlone polskie rodziny od pokoleń zamieszkujące wschodnie kresy. Dzisiaj kultura, tradycja i język są dla mieszkających tam Polaków jedynym wyróżnikiem i ostoją polskości.

więcej

Dzień Edukacji Narodowej


7 października

7 października 2015 r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorganizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej a laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do tego konkursu. W zmaganiach wzięło udział 13 uczniów z klas: 2 B/C i 3 C. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i zakwalifikowania się do drugiego etapu.

więcej5 października

Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało zainicjowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych w 1999r. W tym roku oficjalne hasło to „Biblioteki szkolne rządzą”. Z tej okazji w naszej szkole nauczyciel-bibliotekarz przygotował wystawę przybliżającą najważniejsze informacje związane z tym świętem. Ponadto dzięki współpracy z Legnicką Biblioteką Publiczną możliwe było wypożyczenie wystawy pt. ”Drugie życie książki” i zaprezentowanie jej naszym uczniom. Są to prace wykonane przez młodzież na warsztatach plastycznych w Filii Dziecięco-Młodzieżowej nr 2 LBP pokazujące jak pomysłowo przywracać do życia pozycje zniszczone i zdezaktualizowane, a także zaspokoić potrzebę fizycznego kontaktu z książką. Literatura przeczytana kilkadziesiąt razy wcale nie musi stać się banalną makulaturą, a przy użyciu prostych technik artystycznych, można z książki zaczytanej stworzyć dzieło sztuki.

więcej
13 października

13 października 2015 r. odbył się Finał Gimnazjady Młodzieży w Piłce Noznej Chłopców - strefa legnicka. Nasza reprezentacja zajęła II miejsce.Finał rozegrany został na boisku przy ul. Grabskiego. W pierwszym spotkaniu legniczanie pokonali Gimnazjum nr 3 z Polkowic 3:0. Natomiast lubińskie Gimnazjum nr 2 rozgromiło 9:1 Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. W finale legnicka drużyna przegrała 3:5 ( w rzutach karnych ) z ekipą z Lubina, która awansowała do finału wojewódzkiego Gimnazjady. Skład Gimnazjum nr 3 w Legnicy: Łukasz Czuba, Kamil Kotyra, Bartosz Krogulec, Łukasz Kubań, Michał Piotrowski, Kacper Skotarczak, Kacper Stachowski, Radosława Wasiuk, Filip Zagórski, Szymon Tupiec.


5 października

Nie było niespodzianki w turnieju podstrefy legnickiej piłkarskiej Gimnazjady rozegranym na boisku przy Grabskiego. Triumfowała reprezentacja Gimnazjum nr 3 w Legnicy. W decydującym o pierwszym miejscu spotkaniu podopieczni trenera Krzysztofa Spychalskiego pokonali 4:2 Gimnazjum nr 2 w Jaworze. Te dwie drużyny awansowały do finału strefy legnickiej, który zostanie rozegrany 13 października, również na boisku przy Zespole Szkół Budowlanych. Trzecie miejsce w poniedziałkowym turnieju podstrefowym zajęło Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, a czwarte Gimnazjum w Świerzawie.

z e-legnickie

19 listopada 2015 r.

W dniach 19-20 listopada 2015r. uczniowie klasy 3W wraz z wychowawczynią Sabiną Małecką oraz opiekunem Agatą Skop pojechali na wycieczkę do Karpacza. Aura nie do końca dopisała, ale za to pogoda ducha nie zawiodła! Zawitaliśmy w Karkonoskim Parku Narodowym. Niestety z powodu silnego wiatru nie udało nam się wejść na szlak. Mimo to spędziliśmy miło czas i solidnie pospacerowaliśmy po obrzeżach Parku oraz zakątkach i centrum urokliwego Karpacza poznając jego atrakcje turystyczne. Wspólne wędrowanie wpłynęło na pozytywne relacje między rówieśnikami oraz miało na celu propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Wspólnie przeżyty czas nauczył młodzież współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wrażeń nie brakowało! Wszyscy zadowoleni, z solidną porcją miłych wspomnień, wróciliśmy szczęśliwie do domu.

KARKONOSZE to najwyższe pasmo górskie Sudetów (część Sudetów Zachodnich) leżących w południowo - zachodniej Polsce, na granicy polsko - czeskiej. Góry te rozciągają się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie, która oddziela je od Gór Izerskich , aż po Przełęcz Kowarską w części wschodniej rozdzielającą Karkonosze i Rudawy Janowickie. Od północy Karkonosze stykają się z Kotliną Jeleniogórską, na południe zaś - po drugiej stronie granicy - rozciąga się ich czeska część.

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.
W Karkonoskim Parku Narodowym ochronie podlegają najcenniejsze przyrodniczo i najpiękniejsze krajobrazowo tereny: torfowiska wysokie, zarośla kosówki, gołoborza, kotły polodowcowe - wypełnione niekiedy stawami, zbiorowiska traworośli, ziołorośli, borówczysk. W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin oraz wiele gatunków zwierząt leśnych (ok. 40 gatunków ssaków, m.in. bobry, sarny, lisy oraz 16 gatunków nietoperzy). Ciekawostką Parku jest muflon introdukowany na początku XX wieku z Korsyki. Ponadto żyje tu 90 gatunków ptaków, między innymi włochatka, sóweczka, cietrzew, głuszec, drozd obrożny, płochacz halny.
Rośliny endemiczne:
-skalnica bazaltowa - podgatunek skalnicy darniowej (Saxifraga moschata subs. basaltica)
-dzwonek karkonoski (Campanula bohemica)
-gnidosz sudecki (Pedicularis sudetica Willd.) - gatunek rośliny zielnej z rodziny zarazowatych (Orobanchaceae).
Poza obszarami ochrony ścisłej wyznaczono także rozległą na 11 265 ha strefę ochronną, która obejmuje niższą i wyższą strefę lasów. Lasy parku wykazują zróżnicowanie pionowe. W pasach dolnym i górnym (zwanych reglami) występują przede wszystkim świerki i buki oraz w mniejszej ilości: modrzewie, jawory, lipy, jarzębiny, jodły. Wyróżnia się tu również piętro kosodrzewiny, a powyżej sferę alpejskich roślin skalnych.12 listopada 2015 r.

12 listopada br. nasi uczniowie z klas weterynaryjnych pod opieką p. Sabiny Małeckiej, p. Marii Kozłowskiej i p. Witolda Zakrawacza wybrali się do C.H. Magnolia Park we Wrocławiu na najliczniej odwiedzaną wystawę świata wynalazcy plastynacji dr. Gunthera von Hagens z cyklu BODY WORLDS & The Cycle of Life. Jest to pierwsza publiczna wystawa dotycząca anatomii człowieka, którą miało okazję podziwiać już ponad 40 milionów odwiedzających w 90 miastach w Europie, Azji, Afryce Południowej i Ameryce. Ekspozycja od 23 lat rozbudza ogromne emocje i zainteresowanie wszędzie tam, gdzie się pojawia. Do grona zachwyconych widzów należą największe gwiazdy światowego formatu takie jak: Steffi Graf, Jean-Paul Gaultier, Tina Turner, Dustin Hoffman czy Nicole Kidman. To między innymi na tej wystawie rozgrywa się jedna z kluczowych akcji filmu o przygodach Jamesa Bonda – Casino Royale! BODY WORLDS & The Cycle of Life jedyna w swoim rodzaju wystawa anatomiczna poświęcona budowie człowieka, pozwalająca na bardzo szczegółowe poznanie ludzkiego organizmu. Wystawa o charakterze edukacyjnym pokazuje cykl życia człowieka. Zwiedzający mają możliwość poznania zmian ludzkiego ciała – od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia. Dzięki innowacyjnemu procesowi plastynacji, który został wynaleziony i opatentowany przez dr. Gunthera von Hagens, odwiedzający mają możliwość podziwiać wewnętrzne piękno naszego ciała, zajrzeć do najskrytszych zakamarków ludzkiego organizmu oraz poznać szczegółowo układy narządów, m.in. kostny, mięśniowy, trawienny, oddechowy, krążenia i nerwowy. Wystawa ukazuje zwiedzającym jak finezyjne jest nasze własne ciało, jak jest czułe oraz wrażliwe. Wspaniała okazja aby zobaczyć wygląd wewnętrzny człowieka. Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life kładzie duży nacisk na edukację, przez co zachęca szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i uczelnie wyższe do przeniesienia wiedzy podręcznikowej w praktyczną naukę anatomii i czerpanie wiedzy „z pierwszej ręki”. Wartość edukacyjna projektu została wysoko oceniona przez wiele instytucji naukowych z całego świata zdobywając ogromną popularność na każdym kontynencie. Metoda plastynacji oraz stworzenie wystawy BODY WORLDS & The Cycle of Life sprawiły, że wiedza dotycząca anatomii, kiedyś przeznaczona wyłącznie dla lekarzy i personelu medycznego, teraz stała się dostępna dla każdego z nas. Gunther von Hagens jako anatom, wynalazca, nauczyciel oraz orędownik zdrowia stworzył estetyczne plastynaty całego organizmu. Dzięki nim mamy możliwość wnikliwego zapoznania się fantastyczną tematyką ciała. Przejrzyste plastry plastynatów ukazują budowę wewnętrzną ciała i odzwierciedlają dokładne położenie organów względem siebie. Wystawy Gunthera von Hagens są realizowane dzięki przyjętemu programowi dawców organów. Twórca używa wyłącznie ciał, które zostały za życia dobrowolnie przekazane przez dawcę. Poprzez plastynację, ciało po śmierci człowieka może zostać przekształcone w niesamowity anatomiczny wzorzec, dając możliwość widzom zobaczenia ludzkiego ciała, jakiego nigdy przedtem nie widzieli.Puchar Niepodległości

W Zespole Szkół Samochodowych odbył się, po raz kolejny, z okazji Święta Niepodległości nauczycielski turniej halowej piłki nożnej . Zwyciężyli nasi nauczyciele. Bylo to trzecie zwycięstwo z rzędu w tej imprezie, dzieki czemu przechodni puchar trafil na stale w nasze ręce.

21 listopada 2015 r.

21 listopada w Poznaniu odbył się Regionalny konkurs Turbin Wiatrowych, w którym brali udział uczniowie z kl. III F: Maciej Stafiej i Maciej Zelek. Uczniowie zajęli I miejsce i tym samym zakwalifikowali się do Turnieju Ogólnopolskiego, który odbędzie się 6 grudnia w Piaseczne.

Turniej Maszyn Wiatrowych polega na zbudowaniu modelu maszyny przetwarzającej energię wiatru na energię mechaniczną. Uczniowie swoje konstrukcje wykonują samodzielnie lub w dwu - trzyosobowych zespołach korzystając z wymiarów zamieszczonych na rysunku tec hnicznym dostępnym na stronie internetowej turnieju: www.turniejmaszyn.pl . oraz informacji zamieszczonych w broszurze i na naszej stronie internetowej. Głównym zadaniem jest za projektowanie i wykonanie łopatek wiatraka o średnicy do 500 mm. Zawodnik, możliwie starannie dobiera materiały konstrukcyjne, kształt i kąt nachylenia łopat oraz sposób zamocowania na wale turbiny. Podczas Turnieju startujące maszyny badane są na profesjo nalnym stanowisku pomiarowym i oceniane w trzech kategoriach:
- Największa moc
- Obroty przy obciążonym wale maszyny
- Moment obrotowy przy zatrzymanym wale

Suma uzyskanych punktów we wszystkich kategoriach decyduje o jakości maszyn i miejscu zajętym w klasyfikacji generalnej.19 listopada 2015 r.

Dzisiaj zawitał do naszej szkoły teatr "Kurtyna" z Krakowa prezentując dwa spektakle pt "Światełko w tunelu", dla uczniów Gimnazjum nr 3 i Technikum nr 4.
Teatr Kurtyna z siedzibą w Krakowie jest najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce i działa nieprzerwanie od momentu powstania (2000r). Działalność Teatru skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno - profilaktycznych, organizowanych na terenie całej Polski. Oferta programowa Teatru Kurtyna jest stale poszerzana względem bardzo różnych potrzeb i bieżących oczekiwań odbiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spektakle połączone z prelekcjami tematycznymi. Taka forma działań profilaktycznych jest adresowana zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej, a także rodziców i opiekunów.

Spektakl „Światełko w tunelu” porusza problem przemocy i agresji w szkole wśród dzieci i młodzieży. Opowiada historię dziewczynki, która doświadczała przemocy w domu ze strony ojca-alkoholika, który wpadł w sidła nałogu na skutek depresji po śmierci żony. Sfrustrowana ciągłymi upokorzeniami przenosi swoją złość i agresję na kolegów, bije ich, wyłudza pieniądze aby zdobyć środki na alkohol dla ojca, ponieważ wtedy nie jest maltretowana. Pojawiają się u niej problemy z nauką. Jej kłopoty i zmiany w zachowaniu zauważa dyrektor szkoły, który przełamuje nieufność dziewczynki i stara się jej pomóc. Na szczęście wszystko dobrze w spektaklu się kończy, a to dlatego by uświadomić młodym ludziom, że jeżeli mają problemy i nie potrafią ich sami rozwiązać mogą zawsze liczyć na pomoc osoby dorosłej.


Bieg niepodległości

W Biegu Niepodległości dla młodzieży zorganizowanym 10 listopada 2015 udzial wzięli uczniowie klasy II J: Sambor Dawid (3 miejsce) oraz Andruszczyszyn Bartosz. Bieg główny ukonczyl nauczyciel Maciej Gałęza.

11 listopada 2015 r.

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989; jest dniem wolnym od pracy. W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o granice Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską. Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolejnych rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi. W tym samym roku 8 listopada Józef Piłsudski jako prezes ministrów wydał okólnik ustanawiający ten dzień wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Odtąd w tym dniu na placu Saskim w Warszawie Piłsudski dokonywał przeglądu pododdziałów, a następnie odbierał defiladę (po raz ostatni w 1934 roku). W 1928 roku plac Saski w stolicy nazwano placem marszałka Józefa Piłsudskiego, a cztery lata później Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanowił ten dzień wolnym od nauki. Rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 29 października 1930 ustanowiono odznaczenie państwowe Krzyż i Medal Niepodległości dla osób czynnie zasłużonych dla niepodległości Polski. 11 listopada 1932 odsłonięto Pomnik Lotnika w Warszawie. Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się dwa razy: w 1937 i 1938; w 1937 uświetniono je odsłonięciem pomnika gen. Józefa Sowińskiego. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie polskich świąt państwowych było niemożliwe. Organizatorzy przygotowywanych konspiracyjnie obchodów rocznicy 11 listopada, głównie w ramach małego sabotażu, byli narażeni na dotkliwe represje. Jednak mimo to pamięć o Święcie Niepodległości starano się podtrzymywać. W dniach poprzedzających 11 listopada na murach, ogrodzeniach, płytach chodnikowych pojawiały się afisze, ulotki i napisy „Polska żyje”, „Polska zwycięży”, „Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „11.XI.1918” itp., a od 1942 roku także znak Polski Walczącej. Częstokroć pomniki przystrajano biało-czerwonymi kwiatami i proporczykami, a w miejscach o trwałej symbolice narodowej mocowano flagę narodową. Również w prasie konspiracyjnej, głównie w „Biuletynie Informacyjnym” podziemnej Armii Krajowej, zamieszczano artykuły przypominające o Święcie Niepodległości. W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

więcej


1 listopada 2015 r.

"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" - to wielka społeczna akcja, dolnośląskie pospolite ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny - Telewizja Wrocławska. Telewizja Wrocławska od 10 lat zajmuje się kresowymi nekropoliami. Udało się zapobiec likwidacji ogromnego, zabytkowego cmentarza w Kołomyi, który 10 lat temu był przeznaczony do zaorania. Przez kolejne lata remontowaliśmy cmentarze w Drohobyczu, Bohorodyczynie, Tuligłowach, Podhajcach Moczulance na Wołyniu, Berdyczowie, Lubarze, Żytomierzu, Brzeżanach. Przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują każdego roku uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkól, w ten szlachetny sposób spędzając wakacje. Na ratunek czeka jeszcze 46 cmentarzy na dzisiejszej Ukrainie, udokumentowanych i opisanych. Trzeba spieszyć się z ich rekonstrukcją. Za kilka lat czas zatrze wiele śladów polskości na Kresach. Nie możemy na to pozwolić. To cząstka naszej ojczyzny. Bo przecież OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY - NARODY, KTÓRE TRACĄ PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE.

więcej
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Oto wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia, zarówno dla Technikum, jak i Gimnazjum. Uczniowie oddawali swoje głosy na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania i wrzucali do urny. Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą prowadzoną na terenie szkoły przez poszczególnych kandydatów, podczas której prezentowali oni siebie i swoje pomysły na pracę oraz działania w Samorządzie Uczniowskim i jako Rzecznika Praw Ucznia. Szkolna Komisja Wyborcza jeszcze w tym samym dniu policzyła oddane głosy i ogłosiła wyniki.

W wyborach wzięło udział łącznie 420 osób. W Technikum głosowały 242 osoby, w Gimnazjum 178.
W Wyniku głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:

GIMNAZJUM

Samorząd Uczniowski:
przewodniczący: Enoch Szymocha z klasy III J (43 głosy)
w-ce przewodniczący: Mateusz Mazur z klasy III F (33 głosy)
sekretarz/skarbnik: Daniel Dyrka z klasy II J (32 głosy)

Rzecznik Praw Ucznia: Paulina Mazur z klasy III F (63 głosy)

TECHNIKUM

Samorząd Uczniowski:
przewodniczący: Jolanta Smolak z klasy III Ge/R (60 głosów)
w-ce przewodniczący: Karolina Tomczyk z klasy I L/R (34 głosy)
sekretarz/skarbnik: Natalia Kamińska z klasy II R/W (33 głosy)

Rzecznik Praw Ucznia: Angelika Podgórska z klasy II R/W (142 głosy po dogrywce w II turze wyborów w dniu 6 listopada 2015 r.)

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY i ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY!

więcej


2 listopada 2015 r.

Głównym organizatorem konkursu pn. "Fair play na imprezach sportowych" był MCK w Legnicy. Motywem przewodnim było przygotowanie prezentacji multimedialnej mającej na celu promowanie zasad fair play w sporcie oraz zasad kulturalnego zachowania się podczas imprez sportowych. Nasze gimnazjum reprezentowała klasa 3F, która pod okiem Pani Agnieszki Rosochacz oraz Pana Ryszarda Janickiego wykonała ciekawą prezentację. Uczniowie otrzymali dyplom oraz drobne upomninki z rąk organizatorów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

więcej
Jasełka 2015

Jasełka – widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło oznaczającego. Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu, który pierwszą taką scenę zaaranżował w 1223 roku w Greccio. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo figury Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Królów i pozostałych osób dramatu były nieruchome. Za sprawą zakonów franciszkańskich i bernardyńskich wprowadzono w ich miejsce marionetki. W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było coraz szersze przenikanie do treści przedstawień scen i postaci o charakterze ludycznym. Z szopkami zaczęli wówczas kolędować poza murami świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały one początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim charakterze. Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, były w większości anonimowe. Przerabiano je wielokrotnie, między innymi ze względu na fakt, że zawierały wątki odwołujące się do aktualnych wydarzeń. Do znanych opracowań literackich należą jasełka napisane przez Lucjana Rydla pt. Betlejem polskie. Jasełka występowały też w kościele protestanckim na Pomorzu, czego przykładem są opracowane przez Marię von Bismarck (żonę starosty Łobza – Herberta von Bismarcka) i wystawiane w miejsowości Łobez Jasełka Łobeskie. Były one jednak ewenementem na protestanckim Pomorzu i grane były od 1921 roku do wojny. Byli mieszkańcy Łobza po wysiedleniu przenieśli tradycję jasełek w okolice Hanoweru, gdzie są one grane do dziś.

więcej


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kto?
Uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:
Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W Zespole Szkół Budowlanych stypendia otrzymali:
- Dawid Leszczewski - obecnie uczeń klasy drugiej - zawód: technik weterynarii
- Dawid Malik - obecnie uczeń klasy trzeciej - zawód: technik rolnik
- Miłosz Sosnowski - obecnie uczeń klasy czwartej - zawód: technik geodeta
- Paulina Śliwowska - obecnie uczennica klasy trzeciej - zawód: technik budownictwa

więcej


Olga Strzelczyk

Olga Strzelczyk z klasy III F w finałowej ósemce Pucharu Polski Juniorów.Krwiodawstwo

Krwiodawstwo – akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi. Krew pobierana jest od dawców krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i Oddziałach Terenowych. Centra te z kolei dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizują wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. Donację poprzedza szereg badań: przebytych chorób (kwestionariusz), morfologia (szczegółowość badania zależy od rodzaju donacji) i badanie wstępne przeprowadzane przez lekarza. Po pobraniu krew zostanie przebadana, aby stwierdzić, czy dawca nie jest zakażony kiłą, HIV, wirusami zapalenia wątroby typu B lub C. Jeśli test wypadnie pozytywnie krew nie zostanie przetoczona. Przy pozytywnych wynikach badań, tzw. dodatnich (wskazujących na infekcję) dawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:
- Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionych kwestionariuszu (ankiecie) dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych.
- W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m.in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
- W każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.


więcej


Kibic nie demoluje

W Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyło się podsumowanie projektu pn. „Legnicki kibic dopinguje – stadionów nie demoluje!” . Powyższy projekt był edycją konkursu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skierowany do samorządów, który miał za zadanie promować zasady bezpiecznego kibicowania „Kibicuję bezpiecznie”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej”, w którym Legnica zajęła III miejsce. W ramach konkursu uczniowie Gimnazjum Nr 3 Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy przygotowali prezentację teatralną pod kierunkiem Pani Bogumiły Słomczyńskiej oraz multimedialną pn. „Fair play na imprezach sportowych” pod okiem Pani Agnieszki Rosochacz oraz Pana Ryszarda Janickiego. W finale imprezy, w którym uczestniczyli m.in. piłkarze Miedzi Legnica, przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców Miedzi Legnica oraz Komendy Miejskiej Policji, wyróżnieni zostali uczniowie naszej szkoły. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

więcej


Mikołaje

Mateusz Kalika i Krystian Urbanik – uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych nie czekali na mikołajkowe prezenty. W tym roku sami przebrali się w stroje sympatycznego świętego i rozdawali prezenty dzieciom. W ten sposób wsparli działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i przyczynili się, że przygotowane poprzez tę organizację Mikołajki były sympatyczniejsze.

więcej


Aktywny gimnazjalista

Od września do grudnia br. uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w projekcie pt. „ Aktywny gimnazjalista”. W ramach tego projektu naszą szkołę reprezentowały dwie grupy składające się z 25 osób każda. Liderami tych grup były nauczycielki wychowania fizycznego p. Agata Skop oraz p. Agnieszka Smółka. Projekt ten miał na celu motywację „trudnej” młodzieży do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Nasi gimnazjaliści uczestniczyli w szeregu zajęć o charakterze warsztatowym, jak również w zajęciach o charakterze sportowym i kulturalnym. Wśród wspomnianych atrakcji znalazły się m.in.: wyjście do legnickiego teatru, gdzie uczniowie mieli możliwość obejrzeć spektakl pt.”Konferencja ptaków”, jak również uczestniczyli w lekcji teatralnej, podczas której mieli okazję obejrzeć zakulisową działalność teatru. Poza tym byliśmy na ściance wspinaczkowej GECO ARENA, kręgielni, na pikniku plenerowym w gospodarstwie agroturystycznym „U Kaczora” oraz poznawaliśmy techniki lepienia przedmiotów z gliny. Ostatnim etapem projektu będzie wizyta na legnickim sztucznym lodowisku oraz zabawa podsumowująca projekt. Dzięki opisanemu projektowi nasza młodzież gimnazjalna nauczyła się współpracy w grupie, odpowiedzialności za drugiego człowieka, odkryła w sobie nowe talenty i zainteresowania, a przede wszystkim miło spędziliśmy ze sobą czas.

więcej


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia uczniowie naszej szkoły: Izabela Igielska kl. II W, Mateusz Kalika kl. I W, Wiktoria Hawik kl. III W i Wojciech Bieleń kl. II W spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy. To doskonała okazja do zareklamowania bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących. Młodzież opowiedziała o swojej pracy na rzecz innych ludzi i pracy w schroniskach dla zwierząt, o satysfakcji jaką daje niesienie pomocy innym. Opowieści naszych uczniów spotkały się z wielkim zainteresowaniem i żywą reakcją maluchów.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. W Dniu Wolontariusza w wielu krajach Europy odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy, a także aspektów prawnych. W obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza włącza się wiele organizacji, w tym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza w Polsce największym europejskim programem wolontariackim – Wolontariatem Europejskim.

więcej


1 grudnia 2015 r.

30 listopada 2015 r. biblioteka szkolna Zespołu Szkół Budowlanych zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w „Andrzejkowej loterii złotych myśli, sentencji i przysłów”. Każdy odwiedzający w tym dniu bibliotekę mógł wylosować złotą myśl, która przyświecać mu będzie przez najbliższy rok. Losowaniu towarzyszyła również gazetka ścienna, na której zamieszczone zostały horoskopy poszczególnych znaków zodiaku. Pomysł spodobał się młodzieży, a wspólnej zabawie towarzyszyło dużo śmiechu i radości. Biblioteka zaprasza do udziału w kolejnych takich loteriach!!!

We wtorek, 1 grudnia 2015 r. odbyła się IV edycja międzygimnazjalnego konkursu „Legnica wczoraj i dziś…”. Jego organizatorem było Gimnazjum nr 3 w Legnicy przy współpracy z Muzeum Miedzi w Legnicy, w którego progach gościliśmy. Konkurs przygotowały i przeprowadziły – Anetta Leonarska – nauczyciel bibliotekarz i Beata Torebko – nauczyciel historii. Każda edycja konkursu poświęcona była innej części historii naszego miasta. Pierwsza dotyczyła bitwy pod Legnicą z 1241 roku, w II edycji tematem przewodnim była bitwa kaczawska 1813 roku, III edycja związana była z pobytem i wyjściem wojsk radzieckich z Legnicy i obejmowała lata 1945-1993. W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Legnica wczoraj i dziś…: zabytki, pomniki i ciekawe miejsca miasta”. Konkurs składał się z 12-tu różnorodnych konkurencji, które sprawdzały nie tylko wiedzę młodzieży, ale również w wielu zadaniach uczestnicy musieli wykazać się sprytem, spostrzegawczością, umiejętnością logicznego myślenia, rozeznaniem w topografii miasta i zdolnościami manualnymi. Były konkurencje związane z rozwiązaniem hasła ukrytego w postaci szyfru - gry dydaktycznej; polegające na ułożeniu obrazku (puzzle); rozwiązaniu krzyżówki, czy dopasowaniu do ilustracji właściwych napisów zawierających informacje o tym, jakie instytucje mieszczą się w danym zabytkowym budynku w Legnicy. Ponadto uczniowie wybierali spośród wielu ilustracji pomników te, które ich zdaniem znajdują się w naszym mieście i dopasowywali do nich właściwe nazwy. Bardzo pokazową okazała się konkurencja „żywy pomnik”, w której uczniowie mieli zaprezentować swoimi postaciami dowolny pomnik znajdujący się w Legnicy z wykorzystaniem różnorodnych wcześniej przygotowanych przez siebie rekwizytów. Tu najfajniej zaprezentowała się drużyna z Gimnazjum nr 1 w Legnicy, która przedstawiła pomnik lwa. Za najciekawszą drużyny uznały konkurencję, w której uczestnicy musieli namalować wylosowany przez siebie zabytek, tak aby jury rozpoznało o jaką budowlę chodzi. Większość drużyn odkryła w sobie zdolności manualne.

Zmagania młodzieży oceniało jury w składzie:
- Barbara Sulowska – historyk sztuki, kierownik działu Naukowo-Oświatowego w Muzeum Miedzi w Legnicy,
- Marcin Makuch – kierownik działu Górnictwa Muzeum Miedzi w Legnicy, współautor poczytnego portalu liegnitz. pl, autor książki „Sekrety Legnicy”,
- Damian Kowal – pracownik działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Miedzi w Legnicy.

Zdrowa rywalizacja przełożyła się na następujące wyniki konkursu: • I miejsce – Gimnazjum TWP w Legnicy
• II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Legnicy
• III miejsce – Gimnazjum nr 5 w Legnicy

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!!
Organizatorzy bardzo dziękują Muzeum Miedzi za gościnę i pomoc przy organizacji konkursu.

więcej
Jarmark świąteczny

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach artystycznych w ramach Kiermaszu Świątecznego pod hasłem „Legnica świętuje i segreguje”.


więcej


Opłatek w TPD

Przy jednym stole, 21 grudnia, zasiadły dzieci niepełnosprawne, działacze TPD, przedstawiciele legnickiego samorządu i duchowieństwa oraz dobroczyńcy. Nie mogło zabraknąć i wolontariuszy z naszej szkoły, którzy wzięli udział w Integracyjnym Spotkaniu Wigilijnym, przygotowanym przez Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Była to okazja do posumowania mijającego roku oraz przekazania sobie wzajemnie życzeń i podzielenia się opłatkiem. Nasi uczniowie zadbali o to, żeby w spotkaniu wziął udział Dariusz Gieremek, absolwent Gimnazjum nr 7. Darek jako osoba niepełnosprawna, mimo, że ukończył szkołę wiele lat temu nadal pozostaje w kontakcie z kolejnymi pokoleniami uczniów ZSR a obecnie ZSB, którzy dbają o to, żeby mógł dotrzeć na takie imprezy.Egzamin gimnazjalny

14 – 15 grudnia 2015 r. gimnazjaliści mieli okazję zweryfikować własną wiedzę i umiejętności przed egzaminem kwietniowym. W poniedziałek odbyła się część humanistyczna – historia i wos oraz j. polski, a we wtorek część matematyczno- przyrodnicza. Wyniki egzaminu będą znane w pierwszych dniach stycznia, a potem pozostają 3 miesiące na uzupełnienie treści, które sprawiały problemy.

więcej


XII Gimnazjada geograficzna - "Wędrujemy po Europie"

Konkurs odbył się w Zespole Szkół Budowlanych. Najlepsi okazali się uczniowie Gimanzjum Muzycznego. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 1, a trzecie reprezentanci Gimnazjum Prywatnego.

więcej


Turbina wiatrowa - Finał centralny

W dniu 6 grudnia 2015 r. w Piasecznie odbył się IV Ogólnopolski Finał Turnieju Maszyn Wiatrowych. Uczniowie naszej szkoły Maciej Stafiej i Maciej Zelek (Gimnazjum nr 3) zajęli II miejsce w kategoriach: "Największa moc" oraz "Największe obroty przy obciążonym wale maszyny" oraz II miejsce w klasyfikacji generalnej. Turbina wiatrowa wykonana przez naszych uczniów, po modyfikacjach, osiągneła lepsze wyniki niż w czasie eliminacji regionalnych w Poznaniu. Uczniowie zostali nagrodzeni bonami SODEXO oraz otrzymali skrzynki na narzędzia firmy Hard Head. Opiekunem jest Pani Renata Czerwińska.
Zbiórka żywności

Bardzo pracowicie spędzili dni poprzedzające Mikołajki uczniowie naszej szkoły zaangażowani w działalność Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dwudziestu uczniów 4 i 5 grudnia 2015 r. było zaangażowanych w Świąteczną Zbiórkę Żywności, która jeszcze przed Bożym Narodzeniem trafi do najbardziej potrzebujących. W tym roku uczniowie naszej szkoły zbierali żywność w sklepach sieci Biedronka przy ulicy Jaworzyńskiej, Gwiezdnej i Orzeszkowej oraz czynnie pomagali przy sortowaniu pozyskanych produktów w siedzibie Zarządu Miejskiego TPD. Świąteczna zbiórka żywności prowadzona w sklepach dyskontowych Legnicy, to już wieloletnia tradycja. Za każdym razem udaje się zgromadzić żywność liczoną w tysiącach kilogramów. Sukces tej akcji jest możliwy dzięki pracy wolontariuszy, w tym także uczniów Zespołu Szkół Budowlanych.więcej


Mikołajki

I Ty możesz zostać św. Mikołajem. W myśl tej zasady 7 grudnia bawiliśmy się również w naszej szkole. Uczniowie poprzebierani za Mikołajów i Mikołajki obdarowywali siebie wzajemnie słodkościami. Dodatkowym prezentem było zwolnienie ich z odpytywania i pisania kartkówek. Samorząd Uczniowski dziękuje za udział w zabawie i zachęca społeczność uczniowską do podejmowania kolejnych ciekawych inicjatyw.

więcej


Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. W jego trakcie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączają się miliony młodych ludzi, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Imprezy organizowane w listopadzie są dobrą okazją, by wymienić się doświadczeniami i uruchomić potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia.O zbiórce odpadów słów kilka

W Młodzieżowym Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza odbyło się się szkolenie organizowane przez Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami nt. „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, m. in.: prawidłowego podziału na frakcje „u źródła” oraz sposobu gromadzenia odpadów”. Możliwości zastosowania materiałów i przedmiotów pozornie nadających się do wyrzucenia prezentowała na wystawie prac uczniowskich Pani Bożena Dzięgielewska z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego.

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr. Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.więcej


1 grudnia 2015 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Justyna Trojnacka, Natalia Krempa, Mateusz Smoleń, Mateusz Kalika i Daniel Mandziora – uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zostali uhonorowani nadanym przez Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci medalem „Pomocna dłoń”. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 1.grudnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. „Pomocna dłoń”, to medal przyznawany młodym wolontariuszom za szczególne zaangażowanie w bezinteresowną pracę na rzecz innych. Justyna, Natalia, Daniel, Mateusz i Mateusz Kalika od blisko czterech lat aktywnie działają w szkolnym kole TPD. Brali udział w zbiórkach żywności, wspomagali osoby niepełnosprawne podczas pielgrzymki do Krzeszowa i Legnickiej Paraolimpiady, organizowali zbiórkę słodyczy dla dzieci z okazji akcji „Uśmiech pod choinkę” , uczestniczyli w akcji „Żonkil nadziei”- kwesta na rzecz hospicjum. Serdecznie gratulujemy wyróżnianym uczniom.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny – święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV). Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego. Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.więcej
Dzień Babci i Dziadka w Domu Opieki

Młodzież z "budowlanki" złożyła życzenia wszytkim babciom i dziadkom. Uczniowie zaprezentowali wiązankę tańców lubelskich i dolnośląskich oraz krakowiaka. Działający w szkole Zespół Tańca Ludowego wywołał gromkie brawa, a samodzielnie przygotowane kartki z życzeniami uśmiech na twarzach pensjonariuszy. Czas spędzony wspólnie z mieszkańcami DPS był też okazją do miłych rozmów, refleksji i wspomnień. Obchodzenie takich szczególnych dni wpisało się już w kalendarz uroczystości szkolnych. Od lat członkowie zespołu uświetniają swoimi występami Dzień Babci i Dziadka obchodzony w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego.

ze strony lca.pl

więcej


Igrzyska - tenis stołowy dziewcząt i chłopców - szkoły podstawowe

20 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyły się Igrzyska - mecze w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców uczniów szkół podstawowych. Oto wyniki:

Dziewczęta:
I miejsce - reprezentacja SP 18
II miejsce - reprezentacja SP 9
III miejsce - reprezentacja SP 7
IV miejsce - reprezentacja SP 10

Chłopcy
I miejsce - reprezentacja SP 9
II miejsce - reprezentacja SP 18
III miejsce - reprezentacja SP 7
IV miejsce - reprezentacja SP 10


więcej


Licealiada - tenis stołowy chłopców

19 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbył się Finał Licealiady w tenisie stołowym chłopców. Oto wyniki:
I miejsce - reprezentacja ZSTiO
II miejsce - reprezentacja ZSS
III miejsce - reprezentacja ZSEM
IV miejsce - reprezentacja II LO
V miejsce - reprezentacja ZSE
VI miejsce - reprezentacja I LO
VII miejsce - reprezentacja ZSB
VIII miejsce - reprezentacja CKZiU
IX miejsce - reprezentacja ZSO nr 3


więcej


Drugie życie śmieci

Recykling, recyklizacja – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.
Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą m. in. elementy:
- projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling,
- projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.
- projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione,
- projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej,
- edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,
- logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych,
- przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.

W naszej szkole prowadzone są liczne działania proekologiczne, z których na wyróżnienie zasługuje m.in. kształtowanie wśród uczniów umiejętności przetwarzania zużytych dóbr na przydatne przedmioty użytkowe. Przykładowe prace uczniów prezentowała Pani Bożena Dzięgielewska podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami nt. „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych", podczas której była mowa m. in. o prawidłowym podziale na frakcje „u źródła” oraz sposobie gromadzenia odpadów.więcej
Apel w Gimnazjum nr 3

Dn. 29 stycznia 2016 r. w Gimnazjum nr 3 odbył się apel posumowujacy wyniki nauczania w pierwszym semestrze. Uczniom, którzy osiagnęli znaczące sukcesy w nauce, sporcie, rozmaitych konkursach otrzymali z rąk dyrekcji nagrody i wyróżnienia wraz z życzeniami dalszych, jeszcze wiekszych sukcesów.


więcej


Gimnazjada - tenis stołowy dziewcząt i chłopców

21 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbył się Finał Gimnazjady w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców uczniów gimnazjów. Oto wyniki:

Dziewczęta:
I miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 3
II miejsce - reprezentacja Gimnazjum TWP
III miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 2
IV miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 5

Chłopcy
I miejsce - reprezentacja Gimnazjum św. Franciszka z Asyżu
II miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 9br> III miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 4
IV miejsce - reprezentacja Gimnazjum TWP
V miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 3
VI miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 2
VII miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 1
VIII miejsce - reprezentacja Gimnazjum nr 5

więcej


Licealiada - tenis stołowy dziewcząt

18 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbył się Finał Licealiady w tenisie stołowym dziewcząt. Oto wyniki: I miejsce - reprezentacja II LO
II miejsce - reprezentacja I LO
III miejsce - reprezentacja ZSE
IV miejsce - reprezentacja V LO
V miejsce - reprezentacja ZSO nr 4
VI miejsce - reprezentacja ZSTiO
VII miejsce - reprezentacja ZSO nr 3
VIII miejsce - reprezentacja VI LOwięcej


11 stycznia 2016 r. - Występ Arciego

Artaszes Barojan znany jako ARCI, urodził się 1981 roku w Erwaniu w Armenii. Kilkanaście lat temu wraz z rodzicami i młodszym bratem Dawitem przyjechali do Polski na Opolszczyznę, gdzie mieszkają do dziś. Te lata w Polsce sprawiły, że Arci świetnie odnalazł się w polskiej kulturze choć początki były zabawne. Arci z uśmiechem wspomina pierwsze lata adaptowania się do całkowicie nowej kultury. Sam śmieje się wspominając, że gdy po raz pierwszy zobaczył Fiata 126p pomyślał, że to samochód jednoosobowy. Dziś Arci świetnie posługuje się językiem polskim i odnajduje się w naszej kulturze. Mimo tego, że dobrze czuje się w Polsce, pozostaje wierny swym korzeniom i w swej twórczości często nawiązuje do Armenii. Arci od ponad 10 lat zajmuje się muzyką. Nagrał kilka płyt w tzw. podziemiu. W 2007 roku ukazała się jego pierwsza legalna płyta zatytułowana „Ratuj swoja duszę”, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Jego muzyka to połączenie dobrego, rdzennego hip-hopu z melodyjnym reggae. Kobiece wokale i eksperymentalne brzmienia inspirowane ojczyzną Arciego sprawiają, że jego muzyka zdecydowanie się wyróżnia. Twórczość Arciego to również bardzo dobrze przemyślane i świetnie zarapowane i wyśpiewywane teksty....

Ze strony www.arci.pl


więcej
Spotkanie ze Zbigniewem Walerysiem

16 lutego 2016 r uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych mieli okazję spotkać się ze znanym artystą sceny teatralnej i filmowej Zbigniewem Walerysiem. Zaprzyjaźniony ze szkołą aktor przybył na zaproszenie Pani Bogumiły Słomczyńskiej i szkolnego Klubu Teatralnego 1212 , aby zainaugurować obchody Roku Sienkiewiczowskiego. Na spotkaniu artysta zaprezentował nie tylko teksty literackie, ale również bardzo ciekawie opowiadał o swojej przygodzie z filmem i teatrem. W szkole z tak bogatymi tradycjami teatralnymi aktor spotkał się z ciepłym przyjęciem. Ogromne wrażenie wywarł na uczniach swoją interpretacją prozy Sienkiewicza. Tak zaprezentowana twórczość polskiego Noblisty przekonała uczniów, że „ Sienkiewicz wielkim pisarzem był”.

Życiorys
Zadebiutował 3 listopada 1977 rolą teatralną w „Hamlecie” Williama Shakespeare'a na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Występował w teatrach: Polskim we Wrocławiu (1977–1979), Lubuskim w Zielonej Górze (1979–1980), Polskim we Wrocławiu (1982–1986), im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1991–1992), Dramatycznym w Legnicy (1992–1995), im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze (1995–1996), Wrocławskim Teatrze Współczesnym (1996–1997), im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (2003–2004) oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu (2008–2012). Od 1986 do 1990 roku aktor przebywał na emigracji w Niemczech, Kanadzie i USA.

Filmografia
2015 – Sprawiedliwy jako Szmul
2014 – Obywatel jako Szlomo Silber
od 2013 M jak Miłość jako Stefan, ojciec Jerzego
2013 – Lekarze jako profesor Zbigniew Nurowski (odc. 30)
2013 – Papusza jako Dionizy Wajs
2012 – Paradoks jako ksiądz Janusz (odc. 4)
2011 – Plebania jako Kupczyk
2010 – Czas honoru jako Szejnfeld, kierownik szopu krawieckiego w getcie
2009–2011 – Na dobre i na złe jako patomorfolog Manfred Piątkowski
2009 – Operacja Dunaj jako Honza, członek orkiestry
2009 – Sprawiedliwi jako Grosman, krawiec w Treblince
2007 – Biuro kryminalne
2004–2012 – Pierwsza miłość jako Boduch
2002 – Quo Vadis jako Paweł z Tarsu
2002 – Pianista
2002 – Wiedźmin jako członek rady elfów
2001 – Quo Vadis jako Paweł z Tarsu
2001, od 2004 Świat według Kiepskich jako mężczyzna/profesor Stanley Burak
2000 – Weiser
1996 – The island on Bird Street jako Żyd w getcie
1993 – Obcy musi fruwać
1987 – Pusta klatka
1986 – Na kłopoty... Bednarski
1985 – Sezon na bażanty

Spektakle Teatru Telewizji
2005 – Wschody i zachody miasta jako Elias Auerbach
2004 – Pan Dwadrzewko jako Ignacy
1997 – Śledztwo
1996 – Życie Galileusza jako członek Rady
1984 – Transatlantyk

Nagrody
1995 – Złota Iglica dla najpopularniejszego aktora wrocławskiego
2003 – IV miejsce w poznańskim konkursie Verba Sacra na interpretację tekstów biblijnych i Ojców Kościoła dla zawodowych aktorów
2007 – Nagroda jury na na VI Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy za rolę Pana Trąby w spektaklu „Zabijanie Gomułki”
2008 – Wyróżnienie za rolę męską na XIV Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej za rolę Oresta w przedstawieniu „Łemko”
2011 – Nagroda na XI Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu za rolę Józefa w spektaklu „Józef i Maria”.
2013 - Nagroda na 38. Gdynia Film Festival za drugoplanową rolę męską w filmie „Papusza”

ze strony http://wikipedia.pl


więcej
VII Legnickie Prezentacje Edukacyjne

To już siódma edycja Legnickich Prezentacji Edukacyjnych, które odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wzięło w nich udział aż 51 wystawców. Były wśród nich uczelnie wyższe z terenu Dolnego Śląska i uczelnie poznańskie. Na targach zaprezentowały się też wszystkie legnickie szkoły ponadgimnazjalne, do ich grona dołączyły też szkoły z Jawora i Chojnowa. Dodatkowo ofertę prezentowali doradcy zawodowi. Setki odwiedzających pokazały, że impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Uczniowie Technikum nr 4 zachęcali młodzież legnickich gimnazjów do kształcenia się w ciekawych zawodach: technika logistyki, technika geodety, technika weterynarii, technika architektury krajobrazu, technika rolnika, technika budownictwa a także w uruchamianym od 1 września 2016 r. zawodzie: TECHNIK AGROBIZNESU.

więcej


Tenis stołowy - Licealiada chłopców

17 lutego 2016 r. odbył się finał w tenisie stołowym Podstrefy legnickiej - Licealiada chłopców.

Wyniki:
1. ZSS Legnica
2. PCKZiU Jawor
3. ZSZ Złotoryja
4. ZSSB Głogów
5. ZS nr 1 Lubin
6. ZS nr 2 Lubin
7. ZS Głogów
8. I LO Jawor
9. ZS Polkowice

więcej


Tenis stołowy - Licealiada dziewczat

15 lutego odbył się Finał Podstrefy legnickiej w tenisie stołowym dziewczat.

Wyniki:
1. ZS Polkowice
2. II LO Legbnica
3. I LO Legnica
4. I LO Jawor
5. ZS Góra
6. II LO Lubin
7. ZSE Głogów
8. ZSZ Lubin
9. Technikum nr 6 Głogów
10. PCKZ JaworWalentynki

Walentynki to jedno ze świąt, które na trwałe wpisało się do kalendarza Zespołu Szkół Budowlanych. Stałym elementem Dnia Zakochanych jest wręczanie sobie kartek walentynkowych. I w tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową i był pośrednikiem w przekazywaniu ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem trafiły dzisiaj, tj. 15 lutego do ich adresatów. Święto Zakochanych uczciła również biblioteka szkolna zapraszając na walentynkową loterię złotych myśli i sentencji. Każdy odwiedzający dzisiaj bibliotekę mógł wylosować sobie piękną sentencję o miłości.

ZABAWIE TOWARZYSZYŁO WIELE EMOCJI I ŚMIECHU!

Znam powiat legnicki

17 marca 2016 roku odbył się XI konkurs organizowany przez oddział PTTK w Legnicy : „ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM”. Celem konkursu jest rozbudzić u młodzieży umiłowanie ziemi ojczystej, poszerzenie wiedzy o regionie i zachęcenie młodzieży do udziału w ruchu turystyczno – krajoznawczym. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny – gimnazjalna w składzie: Babeczko Gabriela, Wiatr Zuzanna, Witkowska Małgorzata (klasa 1f) oraz drużyna szkoły średniej w składzie: Dacko Marta, Rojek Klaudia, Sajewicz Jakub (klasa 1 gw) przygotowane przez nauczycieli geografii: p.Monikę Brzyszczan i p.Jolantę Czepielewską. Drużyny odpowiadały na pytania dotyczące historii regionu, znajomości zabytków i topografii regionu. Przygotowały również plakaty konkursowe. Konkurs odbył się w murach legnickiej uczelni – PWSZ. Wszyscy uczestnicy odbyli krótki spacer po Legnicy szlakiem najstarszych miejsc. Mimo, iż nasi uczniowie nie zdobyli głównych miejsc, należą im się wielkie brawa za włożoną pracę w przygotowanie się do konkursu, podjęcie nowego zadania. Wszyscy uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli w tym konkursie – dziękujemy!


Gala Talentów

Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Polkowicach był gospodarzem eliminacji regionu legnickiego VI Dolnośląskiej Gali Talentów. Pomysłodawcą i organizatorem gali jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu a jej głównym celem jest pokazanie wszechstronnie uzdolnionej młodzieży. Na scenie szkolnej auli zaprezentowało się 21 szkół i placówek oświatowych regionu legnickiego. Młodzi artyści od przedszkolaków po uczniów szkół średnich z Lubina, Polkowic, Legnicy i Głogowa pokazali gamę najróżniejszych talentów. Talenty prezentowane podczas gali miały bardzo szeroki przekrój. Były prezentacje wokalne, instrumentalne, teatralne, taneczne, akrobatyczne oraz multimedialne. Legnicę reprezentowali uczniowie II LO, V LO, Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Jury kierując się takimi kryteriami jak: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, nietuzinkowość zainteresowań, pasji i talentów oraz profesjonalizm wyłoniło pięciu reprezentantów. W gronie finalistów znalazł się Szkolny Zespół Tańca Ludowego z Zespołu Szkół Budowlanych, który wystąpi pod koniec maja w koncercie finałowym VI Dolnośląskiej Gali Talentów we Wrocławiu.


Apel w Technikum nr 4

Dnia 8 marca 2016 r. w Technikum nr 4 odbył się apel podsumowujący wyniki nauczania w Technikum nr 4 - s w I semestrze r. szk. 2015/2016.

Za najlepsze wyniki zostali wyróżnieni uczniowie:
- Jakub Sajewicz - kl. I Ge/W
- Magdalena Figielska - kl. I Ge/W
- Karolina Tomczyk - kl. I L/R

Za najlepszą frewkwencję zostali wyróżnieni uczniowie:
- Aleksandra Krawczyk - III Ge/R
- Jolanta Smolak - kl. III Ge/R
- Adrian Pindor - kl. I L/R

Staż w Niemczech

15 marca 2016r. w Ośrodku Szkoleniowo – Doświadczalnym w Köllitsch w Saksonii odbyło się spotkanie dotyczące zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły z zakresu rolnictwa. W spotkaniu zorganizowanym przez Pana Ondreja Kunze – Dyrektora LVG Köllitsch i stowarzyszenie CSB z ramienia szkoły uczestniczyli Pan Tomasz Łabowicz dyrektor ZSB, pan Leszek Bronowicki - kierownik szkolenia praktycznego, Pani Marta Sztorc – nauczycielka języka niemieckiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, nauczyciele ze szkoły w Bożkowie i przedstawiciel stowarzyszenia „Pogranicze” z Lubania – instytucji wspierającej organizację praktyk. Celem wizyty było podsumowanie i ocena dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołami z Dolnego Śląska a ośrodkiem kształcenia zawodowego w Niemczech. Rozmawiano także o planowanych na jesień 2016r. praktykach, w których udział weźmie kolejna grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik. Delegacja z Polski miała także możliwość poznania nowoczesnej bazy szkoleniowej ośrodka. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, iż praktyki zagraniczne niosą ze sobą wiele korzyści, gdyż uczniowie poznają nowoczesne metody hodowli zwierząt gospodarskich i nabywają umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn rolniczych.
Zbiórka żywności

Grupa wolontariuszy, uczniów naszej szkoły uczestniczyła w kolejnej akcji zbierania żywności w legnickich dyskontach spożywczych. Zebrana żywność trafi jeszcze przed świętami Wielkanocnymi do potrzebujących mieszkańców miasta. Wielkanocna zbiórka żywności została zorganizowana przez Miejski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Jak zawsze taka akcja nie mogła się odbyć bez udziału naszych wolontariuszy. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w miniony w piątek i sobotę – 18 i 19 marca zbierali żywność w sklepach spożywczych. Wolontariusze dyżurowali również w sztabie akcji, w siedzibie TPD, gdzie pomagali przy sortowaniu produktów spożywczych.
Wiosenny Piknik Naukowy

W dniu 15 marca 2016 r. w auli naszej szkoły odbył się Wiosenny Piknik Naukowy. W ramach tej imprezy uczniowie szkół podstawowych nr 10 i nr 18 uczestniczyli w pokazach, eksperymentach, zabawach i innych atrakcjach zorganizowanych przez Gimnazjum nr 3. Ideą Festiwalu jest popularyzacja nauki i sztuki, rozbudzenie ciekawości, wspomaganie poznawania świata. W auli szkoły mali naukowcy przeprowadzili serie ciekawych doświadczeń chemicznych i fizycznych. Udział w zajęciach artystycznych umożliwił własnoręczne wykonanie ozdób wielkanocnych. Prezentacje naukowe pozwoliły w przystępny i barwny sposób odkrywać świat nauki, a przyszłych uczniów wprowadzić w klimat szkoły.

Skończ zanim zaczniesz - film - II miejsce w konkursie miejskim
3 V 1791 - 3 V 2016

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja młodzież, pod opieką Pani Bogumiły Słomczyńskiej, przygotowała montaż poetycki, który był prezentowany uczniom poszczególnych klas naszej szkoły.


WIKIPEDIAKonkurs "Znam lektury szkolne"

W dniu 18 kwietnia 2016 r. uczniowie klas technicznych ZSB wzięli udział w kolejnej edycji szkolnego konkursu czytelniczego pt.: „Znam lektury szkolne”.
Reprezentanci poszczególnych klas technicznych w dwuosobowych zespołach zmagali się w następujących konkurencjach: quiz lekturowy, zagadki literowe i przysłowia.

Zwycięzcami konkursu czytelniczego zostali uczniowie następujących klas:

I miejsce – ex aequo klasa II A: Aleksandra Faluta, Patrycja Malukiewicz
klasa III C: Krystian Drożdż, Bartosz Włoch

II miejsce – ex aequo klasa II B/C: Klaudia Grzegorczyk, Kacper Kaśczyszyn
klasa IVR/W: Katarzyna Bielecka, Jakub Olszewski

III miejsce klasa III W: Anna Bąk, Anna Kobylińska

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez: p. Iwonę Błaszczyńską – nauczyciela języka polskiego i p. Barbarę Moczulak-Ignaczak – nauczyciela bibliotekarza; o oprawę plastyczną zadbała p. Anetta Leonarska – nauczyciel bibliotekarz.
WSB Demo Days

W dniu 13 kwietnia 2016 r. wszystkie klasy logistyczne z naszej szkoły wzięły udział w Demo Days 2016 organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. W ramach Dnia z Logistyką uczniowie uczestniczyli w wykładach, warsztatach i grach logistycznych.
Wycieczka do kopalni złota "Aurelia"

Kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi – nieczynna kopalnia złota, położona w Górach Kaczawskich na zboczach Góry Świętego Mikołaja (220 m n.p.m.). Kopalnia powstała w 1660 roku jako ok. 100-metrowa sztolnia, wydrążona celem poszukiwania rud miedzi. W trakcie eksploatacji wydobyto nieznaczne ilości miedzi oraz srebra; o skali wydobycia złota brak jest informacji. Dla ruchu turystycznego kopalnia została udostępniona w 1973 roku. Podczas jej penetracji w 1998 odkryto 28-metrowy pionowy szyb, nazwany "Szybem Karola", natomiast w 2000 roku - boczne odgałęzienia od sztolni. Istnieją podania, iż sztolnia miała by być połączona podziemnymi korytarzami z kościołem Św. Mikołaja, położonym ponad kopalnia. Korytarzy tych nigdy jednak nie odnaleziono. Tę kopalnię zwiedzili uczniowie klasy III a/b w ramach wycieczki zawodoznawczej.Dzień otwarty w ZSB 6 IV 2016

Dnia 6 IV 2016 r odbyła się impreza z cyklu "Dni otwarte". Adresowana była do uczniów klas trzecich gimnazjum. Młodzież miała okazję zpoznać się z kierunkami kształcenia w Technikum nr 4 czyli z zawodami: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik logistyk, technik rolnik, technik weterynarii. Prezentacjom multimedialnym dotyczacym tych zawodów towarzyszyły pokazy maszyn, urządzeń oraz oprogramowania stosowanego w procesie nauczania a także zajęć praktycznych w trakcie których gimnazjaliści mogli spróbować swych sił w malowaniu czy tynkowaniu specjalistycznym sprzętem.


Abiturienci 2016 - 29 kwietnia 2016 r.

47 pokolenie abiturientów opuściło mury Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego. Wśród nich są reprezentaci Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, który w tym roku szkolnym został dołączony do naszej szkoły.

Trzymamy kciuki za ich pierwsze kroki na nowej drodze prawdziwie dorosłego życia.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!
Od gimnazjalisty do profesjonalisty - 28 kwietnia 2016 r.

XI Spotkania zamkowe odbyły się pod hasłem "Od gimnazjalisty do profesjonalisty". Reprezentacja Gimnazjum nr 3 zaprezentowała dowcipnie i widowiskowo posługując się, wykonanymi pod opieka Panów Jurka Serko i Stanisława Dwornika, rekwizytami związanymi z zawodem technik architektury krajobrazu. Pokaz był dynamiczny, merytoryczny i profesjonalny.
GRATULUJEMY!!!
Zakończ zanim zaczniesz - 21 kwietnia 2016 r.

W dniu 21.04.2016r. w sali kinowej Helios w Legnicy odbyła się kolejna edycja konkursu filmowego pt. „Zakończ nim zaczniesz” , którego głównym organizatorem był Straż Miejska w Legnicy. Wśród siedmiu startujących ekip filmowych znalazła się również drużyna Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego. Film według scenariusza pedagog Bożeny Miktus oraz nauczycielki j. niemieckiego Agnieszki Rosochacz, został nakręcony przez uczniów zarówno gimnazjum jak i technikum naszej szkoły. Po naradach jury złożonego z przedstawicieli: policji, straży pożarnej i miejskiej, MONAR - u oraz przedstawicieli komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Urzędu Miasta w Legnicy uczniowie naszej szkoły zajęli 2 miejsce. Zwycięzcą okazała się drużyna V LO natomiast 3 miejsce zajęło I LO. Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczył Prezydent Miasta Legnica Tadeusz Krzakowski. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu.
Egzamin w Gimnazjum nr 3

WIELKI STRES EGZAMINACYJNY MINĄŁ…
Dla 86 uczniów naszego gimnazjum zakończyły się zmagania egzaminacyjne. W dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016 r. przystąpili do egzaminu, którego efekty stanowią kryterium rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych. 17 czerwca 2016 r. zostaną ogłoszone wyniki i życzymy wszystkim, aby to był powód wielkiej radości.
Konkurs "Deutsch ist einfach"

Dnia 11 kwietnia 2016r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs z języka niemieckiego dla klas technicznych pn. " Deutsch ist einfach" W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1 L/R, 1G/W, 1 A/B i 2B/C. Test składał się z kilku części, m.in: z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, zadań leksykalno- gramatycznych oraz z krótkiej wypowiedzi pisemnej. Najlepszymi germanistami okazali się uczniowie klasy 1 G/W:
1 miejsce: Jakub Sajewicz
2 miejsce: Marta Dacko
3 miejsce : Natalia Brygider

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki z rąk organizatorki konkursu- pani Agnieszka Rosochacz Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów związanych z nauką języków obcych:)Prelekcja Pana Jana Górskiego

Dzisiaj, 13 kwietnia, rozpoczął się w naszej szkole cykl spotkań młodzieży z osobami, które swój wkład w historię Zespołu Szkół Budowlanych. Spotkania te są organizowane w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły. Jako pierwszy wspomnieniami podzielił się ze słuchaczami Pan Jan Górski dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w latach 1997 - 2012. W barwny sposób Pan Górski opisał swoją drogę życiową od szkoły średniej poczynając a na odejściu na zasłużoną emeryturę kończąc, akcentując potrzebę ciągłego aktualizowania swej wiedzy. Młodzież gromkimi brawami podziękowała prelegentowi za mile spędzony czas.
Wystawa Niezłomni Wyklęci 1944

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Traugutt.org w Zespole Szkół Budowlanych prezentowana jest wystawa przedstawiająca sylwetki Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie mogli poznać żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, czyli antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ruch ten toczył walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Traugutt.org, które zajmuje się edukacją historyczną, propagowaniem wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski.


Mam zainteresowania -festyn 21 V 2016
Gala talentów 25 V 2016

Szkolny Zespół Tańca Ludowego z Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy zaprezentował swoje umiejętności taneczne w finale VI Dolnośląskiej Gali Talentów. Scena Domu Kultury „Agora” we Wrocławiu, w dniu 24.05.2016 r. stała się miejscem prezentacji talentów i uzdolnień młodych Dolnoślązaków ze szkół i placówek oświatowych. W konkursie, nad którym patronat objęło Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wystąpiło 25 laureatów rejonowych prezentacji. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z różnych miejscowości województwa dolnośląskiego zaprezentowali swoje talenty sceniczne, zainteresowania i pasje.
Mam zainteresowania -festyn 21 V 2016

W sobotę , 21 maja w naszej szkole odbył się festyn pt.: „Zdrowo, wesoło, rodzinnie”. Impreza organizowana była jako realizacja zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Była to propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu, umożliwiająca wzajemne poznanie się i integrację społeczności lokalnej oraz zachęcająca do podejmowania wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Stąd hasło szczegółowe „Mam zainteresowania, nie ulegam nałogom”. Chcieliśmy pokazać wszystkim uczestnikom festynu, a zwłaszcza młodzieży w jak wielu dziedzinach życia mogą się realizować, rozwijać swoje talenty, zdolności i umiejętności, będąc tym samym z dala od złych pokus życia codziennego. W ramach festynu odbyły sie, m.in.: występy artystyczne uczniów naszej szkoły i zaproszonych gości, warsztaty: wizażu i make-up, ogrodnicze, florystyczne, kulinarne, balonowe, malowania twarzy i LOOM BANDS oraz występy szkolnego zespołu tańca ludowego. Przedstawienie teatralne Szkolnego Klubu 1212 o skutkach zażywania używek to kolejna atrakcja festynu. W programie imprezy znalazło się również szereg konkurencji i rozgrywek sportowych, gier i zabaw dla uczestników festynu. Imprezie towarzyszył: konkurs plastyczny wraz z wernisażem prac pokonkursowych ph.: ”Alkohol niszczy, uzależnia, zabija”, kiermasz ciast z domowego wypieku, poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla oraz szereg stoisk promujących zdrowy i aktywny styl życia. Przez cały czas trwania festynu odbywał się happening pod hasłem „Zamiast uzależnień znajdź w sobie pasję”. To wszystko po to, aby pokazać młodzieży w jak wielu różnorodnych dziedzinach mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, jak aktywnie spędzać wolny czas z dala od używek i nałogów. Festyn był propozycją, wydaje się, najbardziej skutecznej strategii pomagającej zapewnić konstruktywne sposoby spędzania wolnego czasu i rozwijania twórczości dzieci i młodzieży. Kto przyszedł - nie żałował!
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Wielka społeczna akcja, dolnośląskie pospolite ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny - Telewizja Wrocławska.Telewizja Wrocławska od 10 lat zajmuje się kresowymi nekropoliami. Udało się zapobiec likwidacji ogromnego, zabytkowego cmentarza w Kołomyi, który 10 lat temu był przeznaczony do zaorania. Przez kolejne lata remontowane były cmentarze w Drohobyczu, Bohorodyczynie, Tuligłowach, Podhajcach Moczulance na Wołyniu, Berdyczowie, Lubarze, Żytomierzu, Brzeżanach. Przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują każdego roku uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkól, w ten szlachetny sposób spędzając wakacje. Na ratunek czeka jeszcze 46 cmentarzy na dzisiejszej Ukrainie, udokumentowanych i opisanych. Trzeba spieszyć się z ich rekonstrukcją. Za kilka lat czas zatrze wiele śladów polskości na Kresach. Nie można na to pozwolić. To cząstka naszej ojczyzny. Bo przecież OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY - NARODY, KTÓRE TRACĄ PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE.Niemiecka piłka nożna - konkurs

W dniu 19 maja 2016r w naszej szkole odbył się szkolny konkurs z języka niemieckiego pn" Niemiecka piłka nożna". Wzięli w nim udział uczniowie klasy 1J. Test z którym musieli zmierzyć się nasi najmłodsi piłkarze składał się z dwóch części: znajomości wiedzy o piłce niemieckiej oraz pytań w języku niemieckim. Lauretami zostali:
I miejsce: Oskar Maczuba
II miejsce: Damian Kobza
III miejsce: Mikołaj Podolak

Gratulujemy świetnej znajomości wiedzy o piłce niemieckiej i życzymy dalszych sukcesów na boisku sportowym.
Organizatorem konkursu była p. Agnieszka Rosochacz.
Piłka plazowa - Gimnazjada

W dniu 10.05.2016 odbyła się Gimnazjada miasta Legnicy w siatkówce plażowej chłopców i dziewcząt.
Nasza reprezentacja zajęła III i IV miejsce.
Opiekun-Beata Moskwa.

III miejsce – dziewczęta w składzie:
1.Strzelczyk Olga
2.Mazur Paulina
3.Müller Paulina

IV miejsce-chłopcy w składzie:
1.Trusiewicz Dawid
2.Lewandowski Jakub
3.Bliski Wojtek
II Dni Osadnictwa na Ziemich Zachodnich

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Budowalnych uświetnił uroczystości miejskie zorganizowane z okazji II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Zachodnich. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Jana w Legnicy. Po przemarszu ulicami miasta nasz poczet sztandarowy został wystawiony na dziedzińcu zamku piastowskiego. Gdzie przygotowano wielkie spotkanie kombatantów i ludzi, którzy jako pierwsi organizowali życie na Ziemiach Odzyskanych. Tego dnia nasi uczniowie opiekowali się także sztandarem wystawionym przez Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


Światowe Dni Młodzieży - promocja

31 maja 2016 r. od samiuteńkiego poranka ksiądz Michał Marszałek z grupą uczniów promował Światowe Dni Młodziezy, które odbędą się w Krakowie w dniach 25 lipca - 31 lipca tegoż roku. Było głosno i wesoło w czasie przerw, co widać na załączonych obrazkach Ulotki z informacją o ŚDM zniknęły bardzo szybko. A później krótkie spotkanie informacyjne w auli.
Poznanie zawodu

W ramach wyboru szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie legnickich gimnazjów składają wizyty w szkołach średnich. Odwiedzają też i naszą szkołe. Mamy czym pochwalić się. Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych stwarzają przed absolwentami szansę bycia konkurencyjnymi przy wkraczaniu na rynek pracy. W trakcie nauki mają możność poznania sprzętu oraz technologii, z którymi zetkną się w późniejszym, zawodowym, życiu. Nie będzie więc to dla nich zaskoczeniem, ponieważ zajęcia praktyczne odbywają się nie tylko w salach symulacyjnych, ale i w warunkch rzeczywistych - na placach budów. Oprócz tego bogata oferta zajęć pozalekcyjnych daje możliwość wszechstronnego rozwoju własnych zainteresowań.

CHODŹCIE DO NAS!
Znam Dolny Śląsk - konkurs

W dniu 20 maja 2016r. uczniowie klas gimnzajlnych ZSB wzięli udział w drugiej edycji szkolnego konkursu pn.„ Test wiedzy o Dolnym Śląsku”. Reprezentanci klas 3G, 3H oraz 3J zmagali się z testem, który zawierał pytania z zakresu historii, geografii, turystyki czy sportu Dolnego Śląska. Ostatecznie zwycięzcami konkursu zostali:
1 miejsce- ex aequo : Wojciech Bilski z klasy 3H oraz Robert Lajcht z klasy 3J
2 miejsce- ex aequo : Damian Dudek, Oliwier Iwanowski z klasy 3H oraz Kamil Hoszowski z klasy 3J
3 miejsce : Enoch Szymocha z klasy 3J

Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Agnieszka Rosochacz- nauczyciel języka niemieckiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy!
Wycieczka do kopalni uranu

18 maja 2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do kopalni uranu i do Term Cieplickich. Termy Cieplickie to nowoczesny kompleks basenów i SPA przygotowany z myślą o całych rodzinach. Dzięki wielu atrakcjom każdy znalazł coś dla siebie, zarówno entuzjaści sportu, zabawy jak i wypoczynku. Blisko 1200 m2 powierzchni lustra wody, wygodne szatnie, bezpłatny parking gwarantowały komfortowe warunki wypoczynku. Położenie u podnóża Karkonoszy oraz bliskość dwóch zabytkowych parków stanowią doskonalą lokalizację. W Kopalni w towarzystwie przewodnika podążaliśmy tajemniczą i magiczną ścieżką odkrycia przez XII-wiecznych Gwarków – Walonów rud żelaza i innych cennych kruszców. Usłyszeliśmy także przez długie lata ściśle tajną historię uranu wydobywanego przez Związek Radziecki w Polsce. Zobaczyliśmy bogactwo ekspozycji związanych zarówno z geologią Sudetów jak i górniczymi technikami wydobycia.
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na następujące stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I):

1) edukacja wczesnoszkolna (3 etaty);

2) wychowanie fizyczne w szkole średniej (1 etat);

3) nauczyciel – doradca pedagogiczny ds. szkoły średniej (1 etat).

Z poważaniem
Grzegorz Chorąży
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

PLIKI DO POBRANIA:

edukacja_wczesnoszkolna
nauczyciel_w_f
nauczyciel_doradca_pedagogiczny
oswiadczenieSetne urodziny

Coraz lepiej rozwija się współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Budowalnych a Domem Pomocy Społecznej w Legnicy. 6 maja uczniowie naszej szkoły z klasy II R/W uczestniczyli w niecodziennej uroczystości – setnych urodzinach mieszkanki DPS-u Zofii Lech. Specjalnie dla dostojnej jubilatki, tancerze z działającego przy ZSB Zespołu Tańca Ludowego, przygotowali wiązankę tańców dolnośląskich. Towarzyszący tancerzom pan Franciszek - akordeonista wygrywał jubilatce popularne szlagiery. Urodziny, nawet tak oficjalnie obchodzone nie mogły się obejść bez życzeń składanych przez przedstawicieli naszej szkoły, pracowników DPS i przedstawicieli władza miasta, którzy zwyczajowo odwiedzają każdego kończącego sto lat mieszkańca miasta.
Matura 2016

4 maja 2016 rozpoczął się w Technikum nr 4 egzamin maturalny. Przystąpiło do niego 56 tegorocznych abiturientów. Pierwszy dzień to egzamin pisemnny z jezyka polskiego, po raz pierwszy, w szkole technicznej, w nowej formule. Kolejny dzień zmagań to królowa nauk - matematyka. Abiturientom - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! Trzymamy kciuki!.


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Od jutra wakacje...
Zakończył się rok szkolny 2015/2016. Nadszedł czas podziękowań i gratulacji. 24 czerwca 2016 r. odbył się apel podsumowujący działalność w całym roku szkolnym. Dyrektor Tomasz Łabowicz nagrodził uczniów za udział w konkursach przedmiotowych oraz podziękował za pracę w Klubie Teatralnym 1212, szkolnym kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz w wolontariacie.

WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!Apel w Gimnazjum nr 3 - 7 VI 2016

Wkrótce wakacje… Za kilka dni kończy się rok szkolny 2015/2016. Nadszedł czas podziękowań i refleksji. 7 czerwca 2016 r. odbył się apel podsumowujący działalność Gimnazjum nr 3 w II semestrze. Dyrektor Tomasz Łabowicz nagrodził uczniów za udział w konkursach przedmiotowych oraz podziękował za pracę w Klubie Teatralnym 1212, szkolnym kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz w wolontariacie.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓWDzień Dziecka w przedszkolu "Stokrotka"

Dzień Dziecka był bardzo pracowity dla tancerzy Zespołu Tańca Ludowego przy Zespole Szkół Budowlanych. Na zaproszenie Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” Zespół wziął udział w imprezie integracyjnej pod hasłem „You can dance”, gdzie przedstawiciele różnych stylów tanecznych prowadzili warsztaty taneczne dla przedszkolaków. Swoje umiejętności przekazywali najmłodszym instruktorzy tańca towarzyskiego, street dance oraz zumby. Tancerze Zespołu zaprezentowali tańce górali żywieckich oraz przygotowali z grupą czterolatków układ żywieckiego „kunia” i „siustanego”, gorąco przyjęty przez publiczność w przedszkolnym amfiteatrze. W przerwach warsztatów Zespół wesoło bawił się, jak na Dzień Dziecka przystało, na przedszkolnym placu zabaw.Dzień Dziecka w ZSB

1 czerwca odbył się konkurs dla klas Technikum nr 4 pt. "Podróż po Europie". Każda drużyna przygotowywała stoisko oraz prezentację związaną tematycznie z wylosowanym przez siebie krajem. Prezentowano barwy narodowe, flagi państwowe, charakterystyczne potrawy, piosenki oraz, oczywiście, naważniejsze wiadomości o prezentowanym kraju wraz z rozpoznawalnymi na całym swiecie obiektami, charakterystycznymi dla tegoż kraju

Najlepiej zaprezentowały się drużyny z klas:
I miejsce - kl. I L/R
II miejsce - kl. III C
III miejsce - kl. I G/W

GRATULUJEMY

Zakończenie nauki w klasach trzecich w Gimnazjum nr 3

Uczniowie klas trzecich zakończyli naukę w Gimnazjum nr 3. Już dokonali wyboru szkół ponadgimnazjalnych, w których rozpoczną naukę 1 września 2016 r. Zapewne dręczy ich pytanie jaka okaże się ta nowa szkolna codzienność.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA NOWEJ DRODZE...NAUKI.


Beach Party

W dniach 7-8.06.2016 odbył się XI FESTIWAL GIER ZESPOŁOWYCH "KORMORAN BEACH PARTY"
Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w następujących konkurencjach:

Gimnazjada:
I miejsce w przeciąganiu liny plażowej

Licealiada:
I miejsce w plażowej piłce nożnej chłopców
III miejsce w plażowej piłce nożnej dziewcząt
IV miejsce w plażowej koszykówce chłopców
IV miejsce w przeciąganiu liny plażowej dziewcząt.Kreatywna Szkoła Dekoral

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy otrzymał zaproszenie do realizacji ogólnopolskiego programu wspierającego kształcenie zawodowe „ Kreatywna Szkoła Dekoral”. Nasza szkoła została zaproszona do programu jako jedna z 20 szkół z całej Polski. Już od września 2016 r. programem zostaną objęci uczniowie w zawodzie: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Akademia Techniczna PPG Deco zapewni naszej szkole nieodpłatną możliwość poszerzania kwalifikacji uczniów oraz nauczycieli w ramach szkoleń praktycznych oraz teoretycznych z zakresu aplikacji materiałów dekoracyjnych i budowlanych. Szkolenia te będą prowadzone przez wykwalifikowanych Trenerów Akademii. W ramach programu powstanie także Pracownia Patronacka. Materiały budowlane na remont pomieszczenia przekaże nasz Partner. Wyposaży ją także w materiały dydaktyczne. Program zaplanowano na trzy lata i obejmuje m.in. „Systemy wykończenia wnętrz”, „Elewacje i nowoczesne systemy dociepleń”, „Techniki dekoracyjne w budownictwie”.Dzień Dziecka w TPD

1 czerwca wolontariusze z naszej szkoły byli zaangażowani przy organizacji festynu integracyjnego pod hasłem „Razem dla dzieci” z okazji Dnia Dziecka. Po raz kolejny wsparli w ten sposób legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczniowie ZSB pomagali w przeprowadzeniu zabaw i konkurencji sportowych, obsługiwali stoisko z loterią fantową, dbali o poczęstunek dla dzieci. Na imprezie nas dziedzińcu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nie zabrakło naszego zespołu tańca ludowego, który zaprezentował się w tańcach góralskich oraz Aleksandry Zając, która swoim śpiewem zachwyciła publiczność. Wsparcie uczniów naszej szkoły miało też wymiar materialny. Przekazaliśmy do TPD zebrane w szkole słodycze i maskotki.


Komunikat
Szanowni Absolwenci, Szanowni Darczyńcy.
Jubileusz 50-lecia naszej szkoły to wyjątkowa okazja do wspólnego spotkania po latach. Powołany na tę niezwykłą okoliczność Komitet Jubileuszowy rozpoczął przygotowania i zaprasza wszystkich chętnych do czynnego włączenia się w organizację przygotowań, a szczególnie do udziału w uroczystościach.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia w organizacji Jubileuszu 50-lecia ZSB.


Komitet Jubileuszowy

Dyrekcja ZSB


Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy 59 8649 0005 2001 0022 9212 0002

lub w pok. nr 20 kasa ZSB w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku.

Termin dokonywania wpłat do 31 sierpnia 2016 r.

Tytuły wpłat:

Wpłaty dobrowolne
• „50 – lecie ZSB”, dobrowolna wpłata na tablice pamiątkowe
Bank Spółdzielczy 59 8649 0005 2001 0022 9212 0002

• „50 – lecie ZSB”, dobrowolna wpłata na wydanie monografii
Bank Spółdzielczy 59 8649 0005 2001 0022 9212 0002

Udział w uroczystościach
• „50 – lecie ZSB”, wpłata 140,00 zł udział w balu „Qubus Hotel”
Bank Spółdzielczy 59 8649 0005 2001 0022 9212 0002

• „50 – lecie ZSB”, wpłata 60,00 zł uroczystości w szkole: pamiątki (monografia, znaczek okolicznościowy, teczka), poczęstunek
Bank Spółdzielczy 59 8649 0005 2001 0022 9212 0002

Uwaga:
- W balu biorą udział absolwenci i pracownicy ZSB (bez osób towarzyszących).
- Zaproszenia na bal oraz pamiątki będą do odebrania w sekretariacie szkolnym pok. 27 w terminie ustalonym pod koniec sierpnia 2016 r.
- Istnieje możliwość rezerwacji noclegu odpłatnie z rabatem w hotelu „Qubus” (kod rabatowy został udostępniony: patrz obok - Hotel QUBUS).

Wszystkich absolwentów chcących uczestniczyć w uroczystościach prosimy o wypełnienie karty uczestnika, którą można przesłać pocztą elektroniczną, złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres szkoły:
- tel 76 724 53 00,
- fax 76 724 53 01,
- e-mail: bud85@wp.pl

Rejestracja uczestnika nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty wpisowego na konto szkoły.


Karta uczestnika do pobrania

Program obchodów 50-lecia ZSB

Karta uczestnika do pobrania

Program obchodów 50 - lecia Zespołu Szkół Budowlanych
24 września 2016 r.

• 900 – Msza Św. w Katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła,
• 1015 – Przemarsz Absolwentów, Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Młodzieży ulicami miasta do ZSB,
• 1130 – Apel na dziedzińcu szkolnym wraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej,
• 1200 - Przejście do auli szkolnej na uroczystą akademię
i odsłonięcie tablicy „Aula imienia Wacława Makowskiego”
• 1330 – Spotkanie absolwentów z wychowawcami, nauczycielami
• 1340 – Poczęstunek
• 1900 – Bal Absolwentów i Pracowników w hotelu „Qubus”Kod promocyjny na noclegi dla absolwentów, którzy wezmą udział w obchodach 50-lecia szkoły został już przygotowany.
Wystarczy wejść na stronę:

Hotel QUBUS

wybrać miasto, daty pobytu a w polu KOD PROMOCYJNY wpisać: 50LATJubileusz
LESZEK SAPIELAK

6 marca 2016 r. zmarł nagle Leszek Sapielak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu - wychowawca kilku pokoleń legnickich budowlańców. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz.1130 w dniu 10 marca w kaplicy cmentarnej w Legnicy.JANUSZ BOĆ

3 czerwca 2014 r. zmarł nagle Janusz Boć nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Wielu obecnych właścicieli firm budowlanych to m.in. jego uczniowie.

WACŁAW MAKOWSKI

26 października 2013 r. odszedł od nas Człowiek Wielkiego Serca, Przyjaciel Młodzieży, Wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego.

Pracę zawodową rozpoczął od 1 września 1954 r. jako nauczyciel matematyki w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wałbrzychu. W 1956 r. przeniósł się do Legnicy i tu od 1 września rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Liceum Pedagogicznym.

W roku 1961 objął funkcję wicedyrektora w tymże Liceum, a od grudnia 1964 r. – dyrektora Liceum Pedagogicznego w Legnicy. Z chwilą naturalnej likwidacji Liceum został powołany na stanowisko dyrektora nowopowstającej jednostki – Technikum Budowlanego – po reorganizacji - Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy. Funkcję dyrektora pełnił w latach 1966 – 1997, czyli 31 lat.

W pracy zawodowej zwracał szczególną uwagę na osiąganie wysokich efektów dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Szkoła kierowana przez Dyrektora wyróżniała się wzorową bazą dydaktyczną, nowocześnie urządzonymi pracowniami przedmiotowymi, a atmosfera w niej panująca sprawiała zadowolenie zarówno uczniom jak i pracownikom.

Pan Dyrektor był osobą wysoce uspołecznioną. Pełnił funkcję radnego przez dwie kadencje, prowadził aktywną działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Związku Sybiraków, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, był członkiem Kolegium Kuratora Oświaty w Legnicy.

Za swoją działalność, inicjatywę, zaangażowanie, osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizatorskie otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, między innymi:

- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej,
- Krzyż Za Zasługi dla ZHP,
- Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”,
- Odznaka „Zasłużony dla Województwa Legnickiego”,
- 2-krotnie - Zasłużony dla Miasta Legnicy – 1988 r. i 2000 r.
- 5-krotnie otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania
- 4-krotnie Nagrodę Kuratora Oświaty oraz wiele innych odznaczeń.

Pamięć o Naszym Dyrektorze pozostanie na zawsze w naszych Sercach!

JADWIGA OFFMAN


KRZYSZTOF BOJKO