Gimnazjum Nr 3
Terminarz rekrutacji do gimnazjum

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 do 23 czerwca 2016 r.
b.termin w postępowaniu uzupełniającym - od 2 do 22 lipca 2016 r.

2. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym,do prób sprawności fizycznej,
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 4 do 27 kwietnia 2016 r.
b.termin w postępowaniu uzupełniającym - od 21 do 22 lipca 2016 r.

3.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym:
- 14 kwietnia 2016 r. - dziewczęta - godz. 1100 - na terenie szkoły
- 19 kwietnia 2016 r. - chłopcy - godz. 1100 - na terenie szkoły

b.termin w postępowaniu uzupełniającym - od 25 i 26 lipca 2016 r.

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz listy kandydatów:
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do 8 czerwca 2016 r.
b.termin w postępowaniu uzupełniającym - 27 lipca 2016 r.Terminarz rekrutacji do gimnazjum

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 24 do 28 czerwca 2016 r.

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do 15 lipca 2016 r.
b.termin w postępowaniu uzupełniającym - do 17 sierpnia 2016 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym - 18 i 19 lipca 2016 r.
b.termin w postępowaniu uzupełniającym - 18 i 19 sierpnia 2016 r.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
a. termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do 20 lipca 2016 r.
b.termin w postępowaniu uzupełniającym - 22 sierpnia 2016 r.


PLIKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 3

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum spoza rejonu

Załącznik do wniosku o przyjęcie do gimnazjumZasady rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej do klasy pierwszej gimnazjum (wyciąg ze statutu szkoły)

11. Rekrutacji do oddziałów sportowych gimnazjum dokonuje się spośród zawodników piłkarskich klubów sportowych po spełnieniu następujących warunków:
1) bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
2) zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Ministerstwo Sportu i Turystyki;
3) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów.