Ważne daty - wybierz miesiąc

1 września 2015 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów Gimnazjum nr 3 w auli szkoły o godz. 800

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów Technikum nr 4 w auli szkoły o godz. 1000.2 wrzesnia 2015 r.

Zebranie rodziców oraz uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 3 i Technikum nr 4 w auli szkoły o godz. 1630

Zebranie rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 oraz Technikum nr 4 w salach lekcyjnych o godz. 1700.14 X 2015

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

26 XI 2015

Matura próbna - godz. 900 - język obcy - poziom podstawowy - 120 min.

Matura próbna - godz. 1400 - język obcy - poziom rozszerzony - 150 min.27 XI 2015

Matura próbna - godz. 900 - przedmioty dodatkowe - 180 min.

24 XI 2015

Matura próbna - godz. 900 - język polski - poziom podstawowy - 170 min.

Matura próbna - godz. 1400 - język polski - poziom rozszerzony - 180 min.2 XI 2015

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

25 XI 2015

Matura próbna - godz. 900 - matematyka - poziom podstawowy - 170 min.

Matura próbna - godz. 1400 - matematyka - poziom rozszerzony - 180 min.

Zebranie informacyjnr - godz. 170011 XI

Święto Niepodległości16 XII 2015

Klasyfikacja uczniów klas technicznych kończących szkołę23 XII 2015 - 31 XII 2015

Zimowa przerwa świąteczna
EGZAMIN GIMNAZJALNY

godz. 900 - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

godz. 1100 - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematykiEGZAMIN GIMNAZJALNY

godz. 900 - część humanistyczna z zakresu historii i WoS

godz. 1100 - część humanistyczna z zakresu języka polskiego

EGZAMIN GIMNAZJALNY

godz. 900 - język obcy nowożytny - poziom podstawowy

godz. 1100 - język obcy nowożytny - poziom rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - fizyka i astronomia - poziom podstawowy oraz rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - język niemiecki - poziom podstawowy

godz. 1400 - język niemiecki - poziom rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - WoS - poziom podstawowy oraz rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - język angielski - poziom podstawowy

godz. 1400 - język angielski - poziom rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - język polski - poziom podstawowy

godz. 1400 - język polski - poziom rozszerzony

EGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - historia - poziom podstawowy oraz rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - chemia - poziom podstawowy oraz rozszerzony

godz. 1400 - geografia - poziom podstawowy oraz rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - biologia - poziom podstawowy oraz rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - matematyka - poziom rozszerzonyEGZAMIN MATURALNY

godz. 900 - matematyka poziom podstawowy