Oferta zajęć


Harmonogram zajęć dla uczniów

w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.

 

forma zajęć

typ zajęć

prowadzący

uczniowie

termin spotkań ( 45 min. tyg.)

dydaktyczno
-  wyrównawcze

z języka polskiego

I. Błaszczyńska

I gim

czwartek 1515

z języka polskiego

G. Kucharska

II gim

czwartek 715

z języka polskiego

J. Szynalska

III gim; I-IV tech

poniedziałek 735, czwartek 735

z matematyki

M. Piotrowska - Cieśla

I gim

czwartek 715

z matematyki

W. Korbiel

II gim

poniedziałek 735, wtorek 735

z matematyki

L. Serkies

III gim; I-IV tech

wtorek 1425

z języka angielskiego

K. Ben Abdallah

I gim

wtorek 1335

z języka angielskiego

M. Figurska - Opałacz

II gim

czwartek 1515

z języka angielskiego

S. Małecka

III gim; I-IV tech

wtorek 710

z języka niemieckiego

A. Rosochacz

I gim; IV tech

wtorek 1335

z języka niemieckiego

M. Sztorc

II gim; III gimI

środa 730

(60 min. tyg.)

specjalistyczne

z doradcą zawodowym

J. Dudek

gim; tech

ustalane indywidualnie

logopedyczne

M. Kraszewska

gim; tech

ustalane indywidualnie

terapia pedagogiczna

B. Miktus

gim; tech

ustalane indywidualnie

terapia psycho - pedagogiczna

R. Dorobek

gim; tech

ustalane indywidualnie

 

  

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

obowiązuje od 4 stycznia 2016 r.

L.p.

typ zajęć

prowadzący

termin spotkań

1.

Fakultet dla maturzystów – j. polski

G. Kucharska

poniedziałek 7.30; wtorek 7.30

2.

Fakultet dla gimnazjalistów – j. polski

M. Ślabska

środa 14.20

3.

Fakultet dla maturzystów - chemia

R. Janicki

wtorek 14.25

4.

Zajęcia geograficzne

J. Czepielewska

czwartek 7.30

5.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

L. Bronowicki

poniedziałek 14.00

6.

Koło historyczne

B. Torebko

środa 14.25

7.

Koło języka angielskiego

E. Wolak

wtorek 7.15

8.

Zajęcia   biologiczno - chemiczne

M. Kozłowska

czwartek 14.25

9.

Klub Młodego Odkrywcy

R. Czerwińska

wg kalendarza CNK

10.

Klub teatralny

B. Słomczyńska

wg kalendarza imprez szkolnych

11.

Wolontariat, koło TPD

B. Miktus

wg kalendarza TPD

12.

Koło geodezyjne

E. Leśniak

piątek 8.00

13.

Koło matematyczne

A. Stanisławski

czwartek 8.00

14.

Koło Miłośników Książki

K. Lewandowska