Egzamin gimnazjalny

Terminarz

18 kwietnia 2016 r. - godz. 900 - część humanistyczna z zakresu historii i WoS

18 kwietnia 2016 r. - godz. 1100 - część humanistyczna z zakresu języka polskiego

19 kwietnia 2016 r. - godz. 900 - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

19 kwietnia 2016 r. - godz. 1100 - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

20 kwietnia 2016 r. - godz. 900 - język obcy nowożytny - poziom podstawowy

20 kwietnia 2016 r. - godz. 1100 - język obcy nowożytny - poziom rozszerzony