Legnica, 24.05.2016r

 

 

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy ul. Grabskiego 14/22                      uprzejmie informuje, że zgodnie z   § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                     21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego z propozycją sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

Zestawienie nr 1

 

L.P.

 

Nazwa Urządzenia

 

 

Ilość

 

Nr Inwentarzowy

 

Rok produkcji

 

Cena

 

Procent zużycia %

 

Wartość jednostkowa zł

1.

Zestaw komputerowy multimedialny PCMCI

1

ZSB/KOM/170

2006

1829,96

100%

 

3,50

2.

Zestaw komputerowy PC COMBA

 

 

 

4

ZSB/KOM/157

ZSB/KOM/158

ZSB/KOM/159

ZSB/KOM/160

 

2006

 

6674,92

 

100%

 

3,50

3.

Zestaw komputerowy

 

 

5

ZSB/KOM/14

2006

2500,00

100%

 

3,50

4.

Zestaw komputerowy

5

ZSB/KOM/15

2006

2500,00

100%

 

3,50

5.

Zestaw komputerowy

3

ZSB/KOM/16

2006

1500,00

100%

 

3,50

6.

Zestaw komputerowy

2

ZSB/KOM/4

1997

3000,00

 

 

100%

 

3,50

7.

Zestaw komputerowy

4

ZSB/KOM/6

1998

10760,00

 

100%

 

3,50

8.

Komputer Celeron – 600 ZW

1

ZSB/KOM/8

2002

1500,00

100%

 

3,50

9.

Komputer Celeron – 500 ZW

1

ZSB/KOM/9

2002

1000,00

100%

 

3,50

10.

Komputer VCS ATHLON 2600 Z-W

1

ZSB/KOM/11

2003

7790,00

100%

 

3,50

11.

Komputer VCS ATHLON 2500 Z-W

1

ZSB/KOM/12

2003

6562,00

100%

 

3,50

12.

Z-W Komputer serwer

1

ZSB/KOM/13

2004

2305,15

 

100%

 

3,50

13.

Komputer składak

1

ZSB/KOM/18

2007

2173,00

100%

 

3,50

14.

Komputer 3-5504 GB DDR 3

1

ZSB/KOM/133

2011

1300,00

100%

 

3,50

15.

Zestaw komputerowy

1

ZSB/KOM/2

1997

1500,00

100%

 

3,50

16.

Zasilacz UPS APS

1

ZSB/OSK/3

1998

694,18

100%

 

0,20

17.

Magnetowid

1

ZSB/RTV/1

1990

447,80

100%

 

0,20

18.

Scaner Mustec

2

ZSB/OSK/4

1999

598,00

100%

 

0,20

19.

Nagrywarka

1

ZSB/OSK/7

1999

1098,98

100%

 

0,20

20.

Radiomagnetofon Thomson

1

ZSB/RAD/9

2003

249,00

100%

 

0,20

21.

Drukarka HP

1

ZSB/DRU/8

2005

435,00

100%

 

0,50

22.

Nagrywarka LG

1

ZSB/OSK/13

2005

223,00

 

100%

 

0,20

23.

Drukarka HP

1

ZSB/DRU/10

2005

520,00

100%

 

0,50

24.

Nagrywarka LG

1

ZSB/OSK/15

2006

180,00

100%

 

0,10

25.

Radiomagnetofon Royal

1

ZSB/RAD/11

2006

159,00

100%

 

0,20

26.

Drukarka HP Deskjet

1

ZSB/DRU/11

2006

318,00

100%

 

0,50

27.

Drukarka HP Deskjet

1

ZSB/DRU/12

2006

326,00

100%

 

0,50

28.

Monitor LG LCD

1

ZSB/MON/7

2007

780,00

100%

 

 0,50

29.

Zasilacz UPS APC

1

ZSB/OSK/26

2010

355,87

100%

 

0,20

30.

Drukarka Brother

1

ZSB/DRU/3

2000

1935,00

100%

 

0,50

31.

Program Windows

1

ZSB/OSK/6

1999

458,52

100%

 

0,05

32.

Odtwarzacz DVD

1

ZSB/RTV/8

2004

213,50

100%

0,2

33.

Drukarka Brother

1

ZSB/EFS/1

2007

733,41

100%

 

0,5

34.

Mikrofon bezprzewodowy

1

ZSB/AUL/424

2012

0,00

100%

 

0,05

35.

Kosiarka do trawy

1

ZSB/NAR/2

2010

998,00

100%

 

4,00

36.

Zasilacz UPS

1

ZSB/OSK/1

1989

387,90

100%

 

0,2

37.

Zasilacz UPS

1

ZSB/OSK/16

2006

140,00

100%

 

0,2

38.

Napęd CD-Rom 52 Samsung

2

ZSB/OSK/9

2002

220,00

100%

 

1,10

39.

Spawarka

1

ZSB/NPO/16

2007

00,00

100%

 

0,50

37.

Komputer rejestrator Model ER

1

 ZSB/RTV/12

2005

3 050,00

100%

 

0,50

38.

Zasilacz12 V-2 A

1

 ZSB/RTV/13

2005

280,60

100%

 

0,20

39.

System VIDEOCOMART

1

 ZSB/RTV/14

2005

2 440,00

100%

 

0,50

 

 Zestawienie nr 2

 

L.P.

 

Nazwa sprzętu

 

Ilość

 

Nr inwentarzowy

 

Procent zużycia %   

Wartość jednostkowa zł

1.

Tablice dydaktyczne

2

ZSB/43/61        ZSB/43/62

100%

 

7,50

 

2.

Gabloty dydaktyczne

5

ZSB/43/54                    ZSB/43/55        ZSB/43/56          ZSB/43/57         ZSB/43/58

100%

2,50

 

3.

Termosy

12

----------------

100%

0,25

4.

Tablica

1

ZSB/S42/9

100%

7,50

4.

Biurko

2

ZSB/S42/12     ZSB/S42/83

100%

7,50

5.

Szafka wisząca

1

ZSB-21/SW-1

100%

4,00

6.

Mini roleta okienna

1

ZSB/43/72

100%

0,10

7.

Głośnik klasowy radiowęzła

1

ZSB/S40/3

100%

0,25

8.

Podnóżek regulowany

1

ZSB/S33/21

100%

0,30

9.

Modem

1

ZSB 20/24

100%

0, 30

10.

Modem  „Al. 20P”

1

ZSB20/25

100%

0,30

 

Osoby zainteresowane nabyciem wyżej wymienionych składników winny przesłać pisemny wniosek do Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy ul. Grabskiego 14/22,                             59-220 Legnica, tel. 76 724 53 02, e-mail: bud85@wp.pl w terminie do dnia 08.06.2016r z podaniem ceny zakupu  i nazwy majątku ruchomego.

                                                                                                             

Dyrektor

Zespołu Szkół Budowlanych

im. Wojska Polskiego